15. január – Deň narodenia Svámi Vivekanandy

Prednáška Svámiho Vivekanandu na tému „Božská láska“, ktorú predniesol v Amerike v roku 1900:

Lásku možno symbolizovať trojuholníkom. Prvým uhlom je Láska; Láska, ktorá si nič nepýta. Nie je prosebná… Láska nič nepýta, všetko dáva. Toto je pravé duchovné uctievanie, uctievanie prostredníctvom Lásky. Ak je Boh milosrdenstvo, o čom môžeme hovoriť? On je Boh, On je moja Láska. Ak je Boh Všemohúcnosť a Všadeprítomnosť – aké môžu byť otázky? Ak šíri dobro, dobre; ak prináša záhubu, čo na tom záleží? Všetky atribúty miznú okrem jedného – nekonečnej Lásky.

V starovekej Indii žil raz jeden kráľ, ktorý pri love v lese stretol veľkého svätca. Svätec ho tak očaril, že ho požiadal, aby ho sprevádzal do hlavného mesta, lebo chcel Svätca obdarovať. Svätý muž najprv odmietol. Kráľ však naliehal a Svätý muž napokon súhlasil. Keď prišli do paláca, kráľ povedal: „Počkaj chvíľu, dokončím svoju modlitbu.“ Kráľ sa modlil: „Pane, daj mi viac bohatstva, viac pozemkov, viac zdravia, viac detí…“ Svätec vstal a zamieril k dverám. „Kam ideš,“ znepokojil sa kráľ. – Ešte si nedostal moje dary.“ Svätec odpovedal: „Od žobráka nemôžem nič prijať. Celý čas si prosil o pôdu, o peniaze, o to a ono. Čo mi môžeš dať? Najprv uspokoj svoje vlastné túžby!“

Láska nikdy neprosí, vždy dáva… Keď mladý muž ide za svojou milovanou, nejde za ňou vybavovať obchody, ide za ňou s darom lásky. Láska nie je žobrákom. Takto si uvedomujeme, že začiatok pravého duchovného uctievania znamená prestať žiadať. Keď prúd prosieb v duši vyschne: „Pane, daj mi to, daj mi tamto,“ vtedy sa začína náboženstvo.

Druhým uhlom trojuholníka Lásky je Láska, ktorá nepozná strach. Môžeš ma rozrezať na kúsky, ale ja ťa budem stále milovať. Predstavte si, že jedna z vás, matiek, slabá žena, vidí na ulici tigra, ktorý sa vrhá na jej dieťa. Viem, čo urobíte. Vrhnete sa k tigrovi. A inokedy sa na ulici objaví pes a vy pred ním utečiete. Ale v prvom prípade skočíte tigrovi do tlamy a vytrhnete z nej svoje dieťa. Láska nepozná strach. Prekonáva všetko zlo. Strach z Boha je začiatkom náboženstva, ale Láska k Bohu je koncom náboženstva. Všetok strach umiera, keď sa náboženstvo uskutočňuje.

Tretím uhlom trojuholníka Lásky je Láska, ktorá nemá príčinu. Nikdy sa s ňou nedá rozumne argumentovať. Človek, ktorý hovorí: „Milujem ťa pre to a to,“ nie je milujúci. Lásku nemožno nikdy vysvetliť. Má v sebe dôvod. Aký dôvod môže mať Láska? – Žiadny. Nikto nevie, prečo miluje, pretože lásku nemožno vysvetliť. Ak niekto dokázal milovať, je to spása, je to dokonalosť, je to raj. Čo ešte existuje? Aký ďalší dôvod je potrebný? Čo viac môžeš mať ako Lásku?


Z listov E. I. Rerichovej:

„Za seba môžem povedať, že mojimi prvými pozemskými učiteľmi boli knihy Rámakrišnu, Svámího Vivekanandu, Bhágavat-Gíta, knihy o budhizme.“

07.01.1937


„Svetlý zjav Rámakrišnu a jasná myseľ Svámího Vivekanandu zazneli v mojom srdci ako mocné volanie po duchovnej syntéze“

„Nepoznám vyššieho predstaviteľa Múdrosti Východu, ako je Vivekananda.“

„On … „splnil veľké poslanie. Inicioval skutočné zoznámenie a zblíženie Východu so Západom. Prvýkrát boli Západu jasne a srdečne predstavené základy majestátneho hinduistického svetonázoru a vysoké pravidlá Živej Etiky.“

02.06.1934

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *