Myseľ na Prekrásne

Urusvati vie, že myšlienka o Prekrásne vedie k Učiteľovi. Dokonca aj v tých najzmätenejších časoch tvoria myšlienky na Prekrásne ten najlepší most k Bratstvu. Možno radiť, že vedieť nasmerovať myslenie k niečomu krásnemu, je uzdravujúcim liekom. Ľudia nerozumejú, aký mocný nástroj je im daný. Uprednostňujú sťažovať sa, pohoršovať sa, plakať, pričom si neuvedomujú, že takéto cesty len prekážajú tým najlepším vodičom.
K tomuto úsudku možno uviesť príklad Upasiky(1). Aj v najťažších chvíľach sa ponáhľala k Nám. Takáto sila vôle tvorila mocnú vibráciu. Nikto a nič ju nemohlo prinútiť, hoci nepriamo, odsúdiť Učiteľa. Ani priame nešťastie ju nedokázalo prinútiť zabudnúť na Bratstvo. Dokonca i počas stroskotania lode pevne udržovala myseľ na Bratstvo a takéto odhodlanie posilňovalo posvätnú vibráciu.
Urusvati tiež vie, že rozhovor alebo myšlienka o Nás približuje posvätnú vibráciu. Takto i My poznáme silu vznešenej myšlienky. Zhromažďujeme sa, aby sme spoločne premýšľali o tom Najkrajšom. Pritom si sebe nezadávame jeden obraz, ale každý si vyberie to najkrajšie, jemu blízke. Vzniká symfónia, ktorá približuje hudbu sfér. Tieto akordy znejú ako víťazné trúbky, je v nich toľko harmónií, že už pri ich počutí pozdvihuje srdce k radosti.
Uprostred najťažších konfliktov pamätajte na Prekrásno. Ako všeliek môže Nádhera posilniť srdce pracovníka. Nezabúdajte, nielen Ja sám vám radím, ale takéto posolstvo dobra sa uplatňuje aj v Našom Príbytku. Každý má svoje nebezpečenstvá a žiale, ale je radostné vedieť, že ochrana je jedna.

(1)Upasika – týmto menom nazýval Učiteľ H.P.Blavatskú

Nadpozemské, hl.135

N.K.Rerich – Guru Guri Dhar (Гуру-Гури-Дхар, 1931)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *