8.marec 1929 – ku Dňu Žien

Dňa 8. marca 1929. Všetko najlepšie, k prichádzajúcemu sviatku solárnej jari.

Drahé ženy,

Veľká nadchádzajúca epocha je úzko spojená so znovuzrodením žien. V blízkej budúcnosti bude opäť potrebné, tak ako v najlepších časoch ľudstva, dať ženám miesto pri kormidle života, miesto vedľa muža, jej večného spolupútnika a spolupracovníka. Veď všetka veľkoleposť Kozmu je založená na súlade dvoch Počiatkov. Základ bytia spočíva na rovnocennosti oboch Princípov. Je možné poníženie jedného z nich? Všetky súčasné a budúce nešťastia a kozmické katastrofy sú do značnej miery následkom zotročenia a ponižovania žien.

Veľký pokles morálky, choroby a degenerácia niektorých národov majú základ v otrockom spútaní žien. V spojení s tvorivou mysľou a činorodou prácou, žena dodnes nemá možnosť v plnej miere využívať najväčšie ľudské dosiahnutia a prednosti. Je zbavená nielen rovnoprávnosti, no v mnohých krajinách i rovnakého vzdelania ako muži.

Nie je jej dovolené prejaviť svoje schopnosti, nie je jej dovolené zúčastňovať sa budovania verejného a politického života, ktorých plnoprávnym členom je v dôsledku kozmického zákona alebo práva. Ale žena otrokyňa môže dať svetu iba otrokov. Porekadlo – veľká matka má veľkého syna – má hlboký vesmírno-vedecký základ. Preto syn si väčšmi osvojuje vlastnosti svojej matky a naopak, dcéra je dedičkou sily svojho otca. Aká veľká je vesmírna spravodlivosť! Ponižujúc ženu, muž ponižuje sám seba! V tomto je nutné hľadať vysvetlenie biedy prejavov mužského génia v našich dňoch.
Boli by možné prejavy všetkých súčasných hrôz a zločinov, ak by boli obidva Počiatky vyvážené? V rukách ženy je spasenie ľudstva a planéty.

Žena si musí uvedomiť svoju hodnotu, svoje veľké poslanie Matky Sveta a pripravovať sa k neseniu zodpovednosti za osud ľudstva. Matka, dávajúca život, má právo spravovať osud svojich detí. Hlas ženy matky sa musí šíriť v radoch spravovateľov osud ľudstva. Nie je to práve matka, ktorá zakladá prvé semienka vedomého života dieťaťa? Nie je to práve matka, ktorá udáva smer a odtieň alebo kvalitu všetkým jeho úsiliam a schopnostiam? Avšak matka, zbavená možnosti kultúry mysle, tohto venca ľudskej existencie, môže napomáhať iba rozvoju nižších prejavov ľudskej vášne.

Žena usilujúca sa o poznanie a krásu, plne vedomá svojej zodpovednosti, vysoko pozdvihne morálku a úroveň celého ľudstva. Nebude už miesta pre nevkusné neresti, ktoré vedú k degenerácii a zničeniu celých národov!

Avšak snažiac sa o vzdelanie, poznanie, žena musí mať na pamäti, že všetky vzdelávacie inštitúcie sú len okná alebo stupne ku prijatiu vyšších znalostí a vyššej kultúry. Skutočná kultúra mysle rastie kultúrou ducha a srdca. Iba takéto spojenie dáva veľkú syntézu, bez ktorej nie je možné pochopiť celú veľkosť, všetku rozmanitosť a zložitosť obrazu života človeka, v jeho nekonečnom kozmickom zdokonaľovaní.

Potom, v túžbe za poznaním, nech nezabúda na Zdroj Svetla a tých Vodcov Ducha, na tie veľké Mysle, ktorí v skutočnosti utvárali a utvárajú poznanie ľudstva. Priblížením sa k tomuto Zdroju, spojením sa s týmto Vodiacim vše-obsahujúcim Počiatkom, nájde ľudstvo cestu ozajstnej Evolúcie.

Nech práve žena poznáva a hlása o tomto Vodiacom Počiatku, pretože od počiatku jej bola daná Niť spojenia dvoch svetov, viditeľného a neviditeľného. Žene je dané prejaviť moc najvnútornejšej životnej energie. Prichádzajúca epocha prináša svetu poznanie moci tejto veľkej, vše-zahrňujúcej počiatočnej energie, ktorá prejaví svoje vyššie kvality v nesmrteľných tvoreniach ľudského génia.

Žena sa preto musí postaviť nielen za svoje práva, ale aj za slobodu myslenia – za celé ľudstvo! Rozmýšľajte najširšími, najjasnejšími myšlienkami. Prostredníctvom rozvíjania spôsobilosti myslieť prekrásne vyrastú naše možnosti. Bolo povedané: „Kráľovstvo nie je v korune a nie v davoch, ale v rozšírení ideí do kozmického priestranstva.

„Zakladajte mestá, krajiny a planéty! Ale nech sa tieto myšlienky rodia v Srdci, pretože len myšlienka, zrodená Srdcom, žije. Srdce je najväčší Kozmický Magnet. Všetky kozmické energie sú priťahované ku srdcu, srdce pojme a spája všetky energie upriamené k nemu. Srdce vyjavuje všetky životné úsilia. Oheň Priestranstva smeruje k srdcu a v tomto princípe spočíva celý kozmický proces, preto Vesmír môže žiť iba v príťažlivosti srdca. Len energie, založené na príťažlivosť srdca, môžu žiť. Takto je reťaz života kovaná srdcom donekonečna.

“Započúvali ste sa do svojho srdca? Chveje sa v rytme Dokonalého srdca, ktoré zahŕňa vás všetkých?

Preto skončím v Srdci. Nech sa žena prejaví v tomto Veľkom Symbole pretvorenia všetkého života a upriami sa k hrdinstvu duchovného znovuzrodenia celého ľudstva.

Matka – dáva život, chráni život. Nech sa stane Vedúcou, Darujúcou a Vše-prijímajúcou Matkou.

Elena I. Rerichová. Úryvok z listu, 1929.

S.N.Rerich – India (Индия, 1939)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *