Myseľ v Učiteľovi

Odovzdajúc sa Vôli Učiteľa, pričom človek svoju vôľu odsunie, možno časť svojho vedomia odovzdať Jemu, čím sa On v ňom Môže prejaviť. Keď vstúpite do komunikácie mysľou, je potrebné seba utíšiť. Je ťažké, je neľahké zrieknuť sa seba samého, je ťažké sa odvrátiť od seba, je ťažké odosobniť sa. Neodžité sebectvo sa sebaodhaľuje a stáva sa prekážkou. Chcem aby ste nasmerovali myšlienky k jemnosti duchovnej práce. Chcem aby ste uprednostnili myseľ, pretože myseľ má vyššiu pohyblivosť. Vyššia myseľ manifestuje vyššiu mobilitu. Ale pozemské myšlienky sú ťažké. Myšlienkami sa možno prikovať k múru ako trestanec a mysľou sa môže človek oslobodiť. Existujú rôzne myšlienky. Pokiaľ ide o myšlienky, máme na mysli tie vyššie. Rozlišujte medzi ich charakterom, špecifickou hmotnosťou, pohyblivosťou a ľahkosťou. Veľká je škola myslenia. Telesné myšlienky, astrálne myšlienky, mentálne myšlienky a ohnivé myšlienky, myšlienky Svetla sa navzájom neobyčajne líšia. Uprednostňovaním myšlienok a dôrazom na ne si treba uvedomiť ich odlišnú povahu. Temní tiež myslia a temné myšlienky majú tiež svoje vlastné sféry prejavenia. Rozčleňme prejavy myslenia a začnime ich študovať, pričom majme na zreteli túto podmienku. Mysľou sa víťazí nad svetom, no nie každou myšlienkou. Mysľou možno privodiť samému sebe porážku. Myslite pozorne, bdelo a obozretne. Zbraň Svetla sa môže stať ľahko zbraňou temnoty.

Hrany Agni Jógy 1956, hl.208

N.K.Rerich – Lotos (Лотос, 1933)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *