O Učiteľovi

24. deň v mesiaci je dňom Učiteľa a Matky Agni Jógy na počesť prvého zápisu Učenia Agni Jógy, ktorý bol urobený v Londýne, 24.3.1920 Elenou Ivanovnou Rerichovou. Navyše, deň 24. marec je podľa Učenia dňom Mahátmu M., Učiteľa Veľkého Bieleho Bratstva, ktorý viedol Elenu I. Rerichovú.

„…Obzvlášť si pripomíname najmä… 24. deň v mesiaci“ (E. I. Rerichová).

Hrany Agni Jógy. 1953, 65.

Čo máte robiť? Byť so Mnou. Som vždy s vami. V smútku i v radosti, na Zemi i nad ňou.

Hrany Agni Jógy. 1954, 180.

V radosti i v smútku, vo svetle dňa i v temnote noci, ale vždy so Mnou. Nedovoľte ničomu oddeľovať vedomie od pojatia Učiteľa. Nech sa stane čokoľvek, pevne sa Ma držte… …Buďte stále so Mnou.

Hrany Agni Jógy. 1955, 154.

Je potrebné sa pevne držať spolu. A tak, ako som Ja vždy s vami, tak aj vy buďte vždy so Mnou, vo svojom srdci. Vaša sila je vo Mne…

Hrany Agni Jógy. 1956, 1001.

Ak Ja Som s vami (vždy), tak i vy buďte vždy so Mnou, odteraz až naveky a… napriek všetkému.

Hrany Agni Jógy. 1957, 495. (449).

Upriamujte sa ku Mne a naplní vás blaho. So Mnou dosiahnete, napriek všetkému, lebo Ja premením vaše slabosti na silné stránky a vaše neúspechy na úspechy. Avšak sústreďte všetko svoje vo Mne. Odovzdajte sa celým srdcom Svetlu. Buďte so Mnou vo svojich myšlienkach a pocitoch, vo dne pri práci a v noci, keď váš duch odchádza ku Mne.

Hrany Agni Jógy. 1958, 925. (746).

Častejšie Ma pozývajte do svojich diel, aby sme ich mohli tvoriť spoločne. Buďte stále silní, ale Mojou Silou, lebo vaša sila je mocná len natoľko, nakoľko ste so Mnou. Vo všetkom spolu – nech je toto vaše pravidlo. Spolu so Mnou vo všetkom a vo všetkých svojich úsiliach, myšlienkach a pocitoch. Je to tak možné…

Hrany Agni Jógy. 1959, 91.

…Zopakujem: „Buďte so Mnou vždy a vo všetkom nerozlučne. Tí, ktorí sú nevedomí, konajú bezo Mňa a sami so sebou, ale Vy ste so Mnou. A požehnané budú vaše skutky a Moje Svetlo ich bude sprevádzať. Takto s Mojím Menom na perách a v srdci prejdete svoju cestu na Zemi.

Hrany Agni Jógy. 1959, 135.

Učiteľ je nad všetkým a nad všetkým dočasným zhonom. O Jeho blízkosť treba bojovať a nedovoliť, aby vlny plynúcich dní odplavili základy života. Prostredníctvom Tváre Učiteľa sa môžete pozerať na všetko, čo sa deje vôkol vás a postaviť Ho medzi seba a život. Aby ste to však mohli urobiť, On musí byť neustále vo vašom srdci. …A takto pri všetkých záležitostiach dňa – nech je vždy prvá myseľ o Učiteľovi. Ja Som vždy s vami, ale aj vy buďte vždy so Mnou.

Hrany Agni Jógy. 1957, 124. (105).

Ja – Som Svetlo. Buďte so Mnou vo všetkom a vždy akoby vo Mne, lebo ja Som – vo vás.

N.K.Rerich – On Sám vyšiel (Сам вышел, 1922)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *