5. október – Pamätný deň Eleny Ivanovny Rerichovej, časť II.

Nech tento smutný dátum veľkej straty zostane navždy ako spomienka na to, že medzi vami bolo Svetlo, na Zemi bolo Svetlo. A medzi vami Svetlo neuhaslo, ale prešlo do Nadpozemského, aby sa vo vesmíre rozhorelo ešte jasnejšie. Opustilo však váš pozemský život a vy ho teraz môžete cítiť len v duchu, no nie tak ako predtým. Rozdiel je veľký, pretože duchovné a viditeľné nie sú rovnakého rádu.

Jemnohmotné energie sú pozemským zmyslom prístupné iba zriedka, duchovné tak necítite vždy, ale iba vtedy, keď to podmienky dovoľujú. Aj Spasiteľ sa po svojej smrti zriedkavo Zjavoval svojim učeníkom. Na to, aby sa jav stal možným, sú potrebné osobitné kombinácie magnetických, atmosférických a iných podmienok, ako aj zodpovedajúci stav vedomia tých, ktorí vidia. Jedným slovom, pozemská komunikácia a nadzemská komunikácia majú odlišný charakter.

Preto buďte schopní oceniť pozemskú Blízkosť Učiteľa alebo Jeho vyslancov, pokiaľ sú na Zemi, pretože ste blízko niečoho, čo sa nedá ničím nahradiť. Pozornosť by ste mali venovať tomu, akú mocnú a trvalú silu má kontakt prostredníctvom pozemského styku s Našimi Dôverníkmi. Zanecháva to stopu na celý život. Treba si uvedomiť hĺbku tohto dotyku. Toto uvedomenie pomôže pokračovať v kontakte v Nadpozemskom svete. Považujte za živých tých, ktorí odišli k Učiteľovi za Svetlom. Veď život sa smrťou telesných schránok nekončí. Tí, ktorí opustili Zem, žijú psychickým životom celého srdca, preto sa Komunikácia stáva možnou prostredníctvom srdca, len ak to vedomie dovolí.

Aj na Zemi hrá vedomie dominantnú úlohu v komunikácii medzi ľuďmi. Duchovný prvok zostáva za každých podmienok, ale mal by sa len posilniť pri Nadpozemskej Komunikácii, s vylúčením pozemských prvkov. Komunikácia v duchu je možná. A blízkym svedectvu budú dané príležitosti v duchu vzájomnej Komunikácie.

Nie je ľahké zničiť zvody času, priestoru a vecí. Ale po zničení zvodov pozemských zmyslov a po ich prekonaní vo vedomí je možné prijímať prejavy neviditeľných Dotykov. Vedzte a verte, že je to možné a podľa vašej viery vám bude dané. Vážte si dni spomienok, budú pre vás míľnikmi vášho vzostupu a krokmi zbližovania s tým, kto odišiel do sfér Vyššieho Sveta.

Ľudské pocity sú krátke a spomienka je krátka, ale vy šírte pocit lásky, oddanosti a úcty ďaleko za hranice jednotlivých životov. Nech sa striebornou niťou tiahne ponad dočasné formy pozemských životov. Učte sa s Učiteľom Svetla a s Jeho Dôverníkmi nadväzovať večné putá, ktoré prechádzajú zo života do života. A ctite si Svetlú Matku Ohnivej Jógy nadčasovo.

Nič v prírode nezaniká a tie energie srdca, ktoré sa budú od vás načahovať k Nadpozemskému, nezmiznú bez stopy v priestore, ale dotknú sa ohnivého srdca Svetlej Matky a prinesú vám vzdialené posolstvo. Uctievajte si ju ako živú, a potvrdzujúc život v Nadpozemskom, pretrhnite reťaze smrti. Tak vám hovorí Vladyka, ktorý smrťou napravil smrť.

Hrany Agni Jógy, 711 (5.10.1956)


Pozerajte sa na mňa cez sklo prítomnosti alebo budúcnosti, ale nie minulosti, ktorej niet, aby ste sa ešte viac priblížili. A smútok zo straty sa zmení na radosť zo spoločenstva. Som s vami, ale v duchu, Som blízko, ale nie pozemsky. A srdce, ktoré nepozná hmotné hranice, utvrdí žiarivé puto. Nie ste opustení, ale máte (Moju) starostlivosť, lásku a pozornosť a pohladenie srdca – poslané v Lúčoch rána. Necítite azda nad sebou moju blízkosť a Lúče? Smutný dátum stretnime s radosťou vďaka možnosti stretnúť sa v duchu.

Hrany Agni Jógy, 712 (5.10.1956) (Matka Agni Jógy)


V pamätné dni posilňujme puto a zjednoťme sa v duchu. Všetkých blízkych si pripomínajme v duchu a vlákna jednoty zažiaria vo vesmíre, vlákna svetla, tkajúce planetárnu Sieť. Aj my sme v týchto dňoch obzvlášť napätí v snahe posilniť duchovné spojenie. V tomto spoločnom úsilí sa možno spojiť s Nami a posilniť strieborný most spojenia na oboch koncoch, pretože podpora je potrebná pre most na oboch brehoch jedinej rieky života.

Hrany Agni Jógy, 713 (5.10.1956) (Guru)

Elena I. Rerichová

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *