Čaša (Kalich)

Symbol Čaše (Kalichu) je odpradávna utvrdením Slúženia. V Čaši sa zhromažďujú dary Vyšších Síl. Dáva sa z Čaše. Symbol Čaše vždy označoval sebaobetovanie. Ten, kto nesie Čašu, nesie Hrdinstvo. Každá vysoká činnosť môže byť označená symbolom Čaše. Všetko to najlepšie pre blaho ľudstva sa prejavuje v tomto znamení. Čaša Grálu a Čaša Srdca toho, ktorý sa oddal Veľkej Službe, je najväčším Kozmickým Magnetom. Srdce Kozmu sa odráža v tomto veľkom symbole. Všetky obrazy hrdinov ducha môžu byť znázornené ako nesúce Čašu. Celý Vesmír sa odráža v Čaši ohnivého ducha. Veď Čaša v sebe obsahuje všetky odveké akumulácie, ktoré sa zhromažďujú okolo zrna ducha. Treba prijať utvrdenie Čaše v každodennom živote ako veľký symbol. Je potrebné učiť deti aj mladých ľudí premýšľať o Čaši. Je treba porozumieť všetkým rozmanitostiam obrazov veľkého symbolu Čaše.

V živote toho, kto sa zjednocuje so zákonom Kozmického Práva, je možné vysledovať, ako pije kalich jedu, dosahujúc tak veľké Kozmické Právo. Duch nesie všetky Kalichy utvrdené sebaobetou. Veľký Kalich Krásy je odhalený duchu Ohnivým Právom ako zavŕšenie. Vskutku, časy sú veľkolepé, pretože sa napínajú posledné energie posledného stupňa. Správne bolo povedané – srdce nevydrží, ak sa príťažlivosť opakuje často. Na poslednom stupni Srdce Archáta* pije Čašu sebaobety. Naša Čaša života je naplnená a otvára cestu k Nášmu Kozmickému Bytiu.

Ohnivý Svet, časť III., hl. 49, 50

Centrum Kalichu je umiestnené blízko srdca, uprostred zväzkov nervov. Kalich je ohniskový bod všetkých emanácií. Je to ohnisko, v ktorom a prostredníctvom ktorého sú všetky emanácie semienka ducha lámané a vyžarované (rozptyľované). Kalich utvára trojuholník medzi centrom srdca a solar plexusom. Nachádza sa nad solar plexusom, na úrovni srdca. Zodpovedá čakre Anaháte – centru srdca.

(E.I.Rerichová)

Čaša, podobne ako srdce, má obzvlášť blízko k pojmu Bratstvo. „Čaša“ je úschovňou všetkého milovaného a drahocenného. Ak je do “Čaše” vpečatené porozumenie Bratstva, potom ono bude znieť Radosťou i smútkom vo všetkých životoch. Pre ľudí, ktorí spoznali, bude aj v čase ťažkostí a konfliktov pojem Bratstva spásonosný.

Bratstvo, hl.464


*Archát – „Ctihodný“, osvietený. „Zaslúžil si božské cnosti“. Toto bolo meno, ktoré dostávali budhistickí svätí muži, zasvätení do ezoterických tajomstiev. Archát je ten, ktorý vstúpil na najvyššiu cestu a tým sa oslobodil od znovuzrodenia.

Pod pojmom Archát sa označuje v Živej Etike – Adept(ka), Brat alebo Sestra Ľudstva – veľmi pokročilí jednotlivci, oddaní vytrvalým a nesebeckým snahám pozdvihnúť ľudstvo a pomôcť planéte Zem.

N.K.Rerich – Čaša Krista (Чаша Христа, 1925)

Čítaj viac: Čaša Budhy

1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *