Čaša (Kalich)

Symbol Čaše (Kalichu) je odpradávna utvrdením Slúženia. Dary Vyšších Síl sa zhromažďujú v Kalichu. Dáva sa z Kalicha. Symbol Čaše vždy označoval sebaobetovanie. Ten, kto nesie Kalich je nesúci Hrdinstvo. Každá vysoká činnosť môže byť označená symbolom Kalicha. Všetko to najlepšie pre blaho ľudstva sa prejavuje v tomto znamení. Čaša Grálu a Čaša Srdca toho, ktorý sa oddal Veľkej Službe, je Kozmickým Magnetom. Srdce Kozmu sa odráža v tomto veľkom symbole. Všetky obrazy hrdinov ducha môžu byť znázornené ako nesúce Kalich. Celý Vesmír sa odráža v Čaši ohnivého ducha.
Veď Čaša obsahuje všetky odveké akumulácie, ktoré sa zhromažďujú okolo zrna ducha. Ako veľký symbol je treba prijať utvrdenie Kalicha v každodennom živote. Je potrebné učiť deti aj mladých ľudí premýšľať o Čaši. Je treba porozumieť všetkým rozmanitostiam obrazov veľkého symbolu Kalicha.

V živote toho, kto sa zjednocuje so zákonom Kozmického Práva, je možné vysledovať, ako pije kalich jedu, dosahujúc tak veľké Kozmické Právo. Duch nesie všetky Kalichy utvrdené sebaobetou. Veľký Kalich Krásy je odhalený duchu Ohnivým Právom ako zavŕšenie. Vskutku, časy sú veľkolepé, pretože sa napínajú posledné energie posledného stupňa. Správne bolo povedané – srdce nevydrží, ak sa príťažlivosť opakuje často. Na poslednom stupni Srdce Archáta* pije Čašu sebaobety. Naša Čaša života je naplnená a otvára cestu k Nášmu Kozmickému Bytiu.


*Archát – „Ctihodný“, osvietený. „Zaslúžil si božské cnosti“. Toto bolo meno, ktoré dostávali budhistickí svätí muži, zasvätení do ezoterických tajomstiev. Archát je ten, ktorý vstúpil na najvyššiu cestu a tým sa oslobodil od znovuzrodenia.

Pod pojmom Archát sa označuje v Živej Etike – Adept(ka), Brat alebo Sestra Ľudstva – veľmi pokročilí jednotlivci, oddaní vytrvalým a nesebeckým snahám pozdvihnúť ľudstvo a pomôcť planéte Zem.

Úryvok z knihy Ohnivý Svet, časť III., hl. 49, 50

N.K.Rerich – Čaša Krista (Чаша Христа, 1925)
1

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar