Vlajka Mieru

Je symbolom Rerichovej zmluvy (Pakt Rericha). Tento veľký humanitárny ideál poskytuje v oblasti kultúrnych výdobytkov ľudstva rovnaké práva na ochranu ako zaručuje Červený kríž pri ochrane zdravia a života človeka.

Vlajka Mieru zobrazuje tri plné kruhy obklopené kruhom purpurovej farby na bielom pozadí. Z mnohých národných a individuálnych interpretácií tohto symbolu sú najbežnejšie interpretácie jednoty náboženstva, umenia a vedy ako aspektov Jednej Kultúry, ktorou je okolitý kruh; alebo interpretácia spojenia minulosti, súčasnosti a budúcnosti v jednom kruhu Večnosti. Tieto dva výklady sú rovnocenné, predstavujú syntézu života, ktorá je skutočným a pravdivým konceptom.

Kresťania vidia v symbole Vlajky náznak Svätej Trojice, podľa ktorej je Boh Otec, Syn a Duch Svätý, napriek trojici jedným Bohom. Sám Rerich tvrdil, že znamenie, ktoré vybral pre Vlajku Mieru, sa nachádza v mnohých kultúrach a všade je jeho význam blízky konceptu Svätosti, univerzálneho princípu a syntézy. Je to znak pravdy, univerzálneho poznania a blaha.

V koncepte Agni Jógy znak Vlajky Mieru môže byť interpretovaný ako symbol veľkej Syntézy, spojenia troch svetov v človeku: fyzického, jemnohmotného alebo astrálneho a Ohnivého sveta. Všetky tri svety sú z hľadiska veľkej Syntézy rovnocenné a človek prechádza na ceste vnútornej premeny jednotlivými stupňami poznania všetkých troch svetov až po ich Jednotu, či Syntézu. Zjednotenie troch svetov pomocou Ohnivých energií (Agni) je reálnym základom na ktorom sa človek plnohodnotne a právoplatne zlúči a spojí, na základe kozmických zákonov, s prúdom kozmickej Evolúcie a podieľa sa na kozmickej Tvorbe.

N.K.Rerich – Madona Oriflama (Мадонна Орифламма, 1932)
Znak Vlajky Mieru – The Banner of Piece ( N.K.Rerich)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *