Rýchlo napredujúca evolúcia

Na úsvite sme ľudstvo Obdarili rozumom. A všetko, čo ľudia mali a vedeli, dostali od Nás. Nielen vedy a umenia, ale i všetko ostatné, až po stavbu obydlia, všetko sme Dali My, ktorí sme prišli z Vyššej Planéty. Dali sme, Dávame a Dáme. Stojíme na stráži ľudstva. Nevedomí predpokladajú – to sme my vynašli, to sme my objavili. Čo našli, čo objavili? Objavili? Áno, ale starostlivo pripravené Nami. A nie je Našou vinou, že slobodná, ale temná vôľa sa snaží zmeniť všetko dobré vo zlo a obrátiť na zlo. Všetko je dané pre blaho, ale mnohé sa používa pre zlo. A keby tak len pre blaho? Nebyť Našej Ruky, ľudia by sa už dávno navzájom zničili. Ale vek ničenia sa nahrádza vekom budovania. Zlostné energie a zlobné počiatky odídu zo života. Vek temnoty bude nahradený Vekom Svetla. Nastal Čas. Ohnivé energie idú na pomoc svetlému budovaniu. A moc Ohňa je nezdolateľná. Kto uvažuje, že s ňou bude súťažiť, zabúda na silu spätného úderu. Neexistujú žiadne hrádze, ktoré by mohli zastaviť chod evolúcie. Je Čas uvedomiť si svetové procesy. Rieka Sveta tečie a odnáša malé víry opačných prúdení. Sú malé a bezmocné. To oni majú obrátiť rieku naspäť? Nakoniec však, všetko sa unáša napred. Je pravdou, že niekto alebo niečo pôjde na dno, avšak len pod vlastnou tiažou alebo v lieviku protismerného víru. Vedomie, upriamené k Našim Výšinám, sa nesie vpredu prúdu. A my Dávame smer toku, pretože Zrodzujeme vedúce idey. My Dávame – a slobodná vôľa dvojnohých prekrucuje. Kto prebudil národy? My. Kto dáva smerovanie? My. Ohnivé energie sa vlievajú a človek sa ich musí naučiť ovládať, pretože ak sú neovládnuté, spôsobia výbuch. Ony taktiež potrebujú vodiacu Ruku Rozumu. Preto je také dôležité pripraviť vedomie na uvedomenie si tejto obrovskej, naliehavej a dôležitej úlohy. Vedomie otroka nebude schopné ovládať ohnivé dary Kozmu. Preto sa národy oslobodzujú od všetkých druhov otroctva. Sami a na svojich vlastných nohách – výzva dňa. Hoci biedne, hoci neobratne – ale vy sami. Je treba oslobodiť vedomie a vydať sa na cestu osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Privítajte vlnu prebúdzania a oslobodenia národov, kdekoľvek a v akejkoľvek forme sa môže prejaviť. Sú to znaky rýchlo napredujúcej evolúcie. Nastala Hodina. Tempo procesu sa zrýchľuje. Zrýchlenie rastie. Čím viac zdržaní, tým silnejší je nápor búrlivých prúdov jari ľudstva, ktorá roztápa odveký ľad stagnácie a ľadové okovy nehybnosti. Z Hory Sveta Nasledujeme tok svetového prúdu. Reťaze odvekých nahromadenín bolo potrebné odhodiť. Je vybratá a Vyznačená najkratšia cesta. Poďakujeme tým, ktorí pracujú na ťažkej, nevďačnej úlohe vyčistenia nánosov ľudských stajní a budeme ľutovať tých, ktorí si neuvedomili dôležitosť a význam svetového procesu. Nie však temných! Oni o všetkom vedeli, no tí, ktorí si to doposiaľ neuvedomili, nie. Medzi nimi je veľa priateľov, ktorí ešte neprezreli k pochopeniu. Všímajte si míľniky Nového Sveta, ako fénixa, ktorý sa rodí z odpadu, trosiek a popola starého. Je starý ako škrupina vajíčka prerazená mláďaťom, aby sa z neho dostalo von a odhodilo ho. Vajíčko bolo potrebné na narodenie vtáčaťa a teraz sa jeho odpad – škrupina – odhadzuje pre úplnú nepotrebnosť. A bez ohľadu na to, ako protestuje, nie je v nej život a preto bude recyklovaná, ako všetok odpad v prírode. A je treba pochopiť osud tých, ktorí sa s ním rozhodli zdieľať svoj osud, osud mŕtvej plevy. Taký je život. Beda tým, ktorých zvedú čierne kone minuvšieho sveta. Uháňajú do tmy a vlečú za sebou voz smrti. Ale kone Svetla letia do budúcnosti a Moja Ruka pevne Drží opraty.

Hranice Agni Jógy 1952, hl.16

N.K.Rerich – Teraz Nebeské Sily s nami neviditeľne slúžia ( Veľkonočná Noc) – Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат (Пасхальная ночь)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *