20.december – Medzinárodný deň ľudskej solidarity

Proti ničiteľom sa treba postaviť silou tvorivej činnosti.
Naučte sa zvolávať na stavbu nových.
Tak vykonávajte svoju prácu zjednocovania.

Listy z Móryovej záhrady, Výzva, 3.10.1922. (358).


… Spolupatričnosť združení ešte stále nie je realizovaná. Je nesporne na škodu veci, že ľudia často obmedzujú jav. Každé roztrieštenie je ako sekera do živého. Udržte takmer zabudnutú spolupatričnosť na Zemi.

Občina, 225.


Koľko musí ľudstvo pretrpieť, prv než pochopí výhodu jednoty. Najničivejšie sily sú nasmerované na skazu zárodkov zjednocovania. Každý zjednocovateľ podlieha osobnému nebezpečenstvu. Každý zmierovateľ je hanobený. Každý pracovník je na posmech. Každého budovateľa nazývajú bláznom. Takto sa sluhovia rozkladu snažia zotrieť zástavu Osvety z tváre Zeme. Nemožno pracovať uprostred nevraživosti. Nemysliteľná je výstavba uprostred výbuchov nenávisti. Združenie sa borí s mizantropiou.

Občina, 273.


Najväčšou ťažkosťou je, že ľudia, až na malé výnimky, ešte nevedia spolupracovať. Umenie zjednotiť ľudí v dobrej spolupráci je jedno z najťažších. Zjednocovateľ je v úplnom zmysle slova sebaobetavým služobníkom Spoločného Dobra. Každodenne prináša svoje sily, aby zjednotil tých, ktorí nedokážu oceniť ani desatinu jeho obety. Preto, milovaní, poznajúc všetky ťažkosti vedenia, prinášam Vám svoju radosť Vášmu srdečnému porozumeniu a pohladenie môjho srdca je vždy s Vami v ťažkých chvíľach vo Vašej nezištnej práci.

List E. I. Rerichovej. 10.06.1938.


Dobrotivé spojenie ľudských vedomí má veľký priestorový význam, pretože v tomto prípade aury tých, ktorí sa spájajú, mnohonásobne posilňujú silu svojho vyžarovania. Aj obyčajné priateľstvo je takto silné. Je potrebné si veľmi vážiť každé zrnko dobroprajnosti. …. Význam všetkých druhov dobrých spoločenstiev, aj tých pozemských, bežných, je veľmi veľký. V budúcnosti budú vibrácie veľkého, zjednoteného kolektívu schopné vytvárať javy takého, už neobyčajného rádu, na aké sa pri súčasnom stave ľudstva a nejednotnosti všetkých a všetkého nedá ani pomyslieť.

Hrany Agni Jógy. 1971 г. 389. (M.A.J.)


N.K.Rerich – Svätá obeta. (Posvätný dar), (Святое Приношение.(Священный дар))

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *