24. apríl 2023

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

Počas našich spoločných naladení a úvah sme mnohokrát hovorili o prebiehajúcom boji dvoch protichodných síl a navzájom sa povzbudzovali, aby sme zachovali pevnosť a vieru, aby sme prebudili svoj vnútorný potenciál a čerpajúc zo sily srdca odvážne prijali zložité okolnosti našej doby. Naša mesačná alebo týždenná vnútorná práca a zodpovednosť za ňu sa stali nástrojom rozvoja duchovnej disciplíny a prehĺbenia nášho duchovného porozumenia.

Témou tohto mesiaca sa pokúsime posilniť naše vnímanie toho, čo prebieha vo svete zo širšej perspektívy, siahajúcej od nášho individuálneho života až po život Nadpozemského, Planét a napokon celého Kozmu. Na týchto rôznych úrovniach bytia sa odohráva mohutný ohnivý boj. Planéta Zem a ľudstvo sú súčasťou tohto boja.

Sme svedkami aktívneho a všezahrňujúceho stretu-konfliktu medzi dvoma protikladnými energiami Svetla a tmy, prejavujúcimi sa v našom kontinuu energiami Uránu a Saturnu. Staré, prežité energetické štruktúry na všetkých úrovniach musia odísť a zrodzujú sa štruktúry nové. Priestorové strety svojím negatívnym napätím vyvolávajú reakciu podzemných ohňov. Vzájomné pôsobenie týchto dvoch pólov môže viesť k nepredvídateľným a potenciálne katastrofickým výsledkom pre ľudí a Planétu.

Ľudstvo zohráva v tomto boji obrovskú úlohu, pretože je zodpovedné za znečistenie sfér života na rôznych úrovniach bytia. Učitelia nazývajú toto znečistenie otrávením Planéty. Naše kolektívne konanie, v ktorom hrá rozhodujúcu úlohu kvalita myšlienok a emócií trhá ochrannú sieť, ktorá ochraňuje Planétu. Ľudské vedomie je poľom, na ktorom sa odohráva stretnutie týchto dvoch protichodných síl.

Ak položíme na jednu misku váh všetky ľudské nešťastia a na druhú iskry duchovného nahliadnutia do skutočnosti, možno sa zhroziť nad tým, nakoľko nepatrné sú tieto nahliadnutia a ako hluché sú dvojnohé vedomia k pochopeniu, že všetky nešťastia sú vytvárané nimi(!). Aparát ľudského bytia je vybavený mocnými, i keď neviditeľnými energiami, ktoré pri vzájomnom pôsobení s aurou planéty, vyvolávajú v nej reakcie, zodpovedajúce povahe týchto energií. Ak sú energie chaotické, disharmonické a zlé, môžno potom na ne očakávať prínosné reakcie prírody? Ľudská energia účinkuje na podzemný oheň tak silno, že Učitelia často posielali svojich žiakov do oblastí ohrozených zemetrasením. Blahá aura môže požehnať celej krajine alebo národu. Moc ľudského ducha je mimoriadna. Popieranie a neviera veci nemenia. Narušenie klimatických podmienok často pramení z nedisciplinovaného myslenia ľudí. Planéta je chorá z účinkov nespútaného myslenia. Myšlienka je najvyšším činiteľom vesmíru. Ak je zameraná na rozklad, možno očakávať priaznivé účinky? Sily tvorivosti tých národov, v ktorých prebieha stavba života a boj so silami rozkladu, sa stretávajú s horlivým odporom temných ničiteľov, ktorých je na planéte ešte veľa. Boj je vše-planetárny. Pól deštrukcie a pól tvorenia sa stretli v gigantickom boji, ktorého poľom je ľudské vedomie a energiami – myseľ. Myšlienky pravdy bojujú v priestore, aby zabránili výbuchu planéty, zachovali jej telo a ochránili ju pred temnými ničiteľmi. Boj za svet je bojom za samotnú existenciu planéty a ľudstva. Sme na strane tých, ktorí sú za Svet. My im Pomáhame udržať rovnováhu planéty. Hrozný čas pre vidiacich, prebieha vše-planetárny boj.

Hrany Agni Jógy 1962, hl.403 (august 30.)

A ešte:

Pevnosť Bratstva je regulátorom planetárnych ohňov a sily napätia podzemného ohňa. Moc zjednotených sŕdc Bratov ľudstva, ohnivá moc, umožňuje ovládať ohne a zabrániť ich preniknutiu. Ľudstvo, ktoré je tiež transformátorom a regulátorom priestorových a podzemných ohňov, nedobre plní svoje poslanie, keď chaotickým myslením a konaním narúša harmonický stav ohnivej rovnováhy organizmu Zeme. Planéta je nemocná nerovnováhou. Jej príčinou – je človek.                                                                                    

 Hrany Agni Jógy 1955, hl.508 (november 30.)

Dnešný stav Planéty je podobný dramatickým udalostiam zo začiatku minulého storočia. N.K. Rerich namaľoval obraz „Posledný anjel“ v nepokojných rokoch pred vypuknutím prvej svetovej vojny. Druhý obraz s rovnakým názvom namaľoval umelec o tridsať rokov neskôr, uprostred ďalšej svetovej katastrofy – druhej svetovej vojny.

 „Držme spolu, jednota je dnes tak veľmi potrebná vzhľadom na hromadiace sa udalosti. Teraz tvorím obraz, ktorý pripomína Posledného anjela z roku 1912, ibaže vtedy mal názov – „A preletel nad Zemou“, teraz však to bude – „A preletel nad Zemou Hrozivý, Najhrozivejší“. Míľniky, dané v rôznych časoch, už zapadajú na svoje miesto. … Míľniky neboli dané podľa kalendárnej postupnosti, ale podľa ich vnútorného významu a vyššej logiky.“                                                     

13.11.1941 (Listy N.K. Rericha do Ameriky)

Vnútorná sila prítomnosti Anjelov nám pripomína, že Vyššie Bytosti nie sú ľahostajné a nezaujaté voči tomu, čo sa deje. Naopak, sú vždy prítomné a pripravené pozdvihnúť svoje zbrane Svetla na obranu evolučného procesu. Súčasná svetová kríza môže byť prejavením poslednej veľkej bitky medzi silami Svetla a tmy predtým, ako nastane radikálna zmena života na Zemi.

V tomto kritickom čase si ľudstvo nemôže dovoliť poľaviť, ani sa cítiť isté pozitívnym výsledkom tohto stretu protichodných síl. Dokonca aj Hierarchia Učiteľov je pripravená na rôzne výsledky tejto záverečnej bitvy a dobre si uvedomuje, že nahromadené Poznanie bude na dlhý čas stratené, ak značná časť ľudstva bude naďalej odmietať spolupracovať s Vyššími Svetmi.

Ľudské vedomie sa prejavuje v spolupráci s vedomím Vyšších Svetov, ale ľudstvo sa prejavuje na zanietenom odmietaní spolupráce s vyšším Vedomím a novými Kozmickými Energiami. Zanietení prejavujú neochotu vytvárať nové Príbytky vyššieho Poznania. Nemáme však žiadnu inú planétu, kde by sme mohli uplatniť Naše Poznanie. V prípade katastrofy Zeme Naše Poznatky zostanú u Nás a nebudeme ich môcť odovzdať ľuďom iných Svetov. A vrúcne sa opäť prejavíme v poznávaní nových podmienok a zákonov pre Seba, ale nie pre ľudí. Samozrejme, v ďalekej budúcnosti aj pre ľudí, ale nie teraz...  

Žiarivá Zem je potrebná kvôli svojim horlivo mohutným energiám a kvôli prvkom, ktoré sa nachádzajú v zložení jej jadra.“                                                                                                                           

(Stránky Vesmíru, 1950-51)

Zem je veľmi dôležitá pre kozmickú rovnováhu! Dokonca aj Archanjeli Michael a Uriel sa spoločne chopili zbraní! Vnímajme naliehanie Veľkých Učiteľov! Nebol dôležitejší čas ako dnes. Nech je našimi zbraňami vzájomná Jednota, veľká Viera, veľké Odhodlanie a Meč Lásky! Preto neotáľajme! 

Stretneme sa 24. apríla o 21:00 – každý vo svojom časovom pásme (a každú nedeľu v rovnakom čase, až do ďalšieho stretnutia 24. apríla).  

(A tiež každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakej schémy, až do nasledujúceho 24. dňa mesiaca).      Ako prebieha meditácia?    

Kartu a list si môžete stiahnuť tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *