Deň Vesak

Tento sviatok pripadá na májový spln (5.5.2023) a je najposvätnejším dňom pre milióny budhistov na celom svete. Predpokladá sa, že Budha sa narodil v deň Vesak v roku 623 pred Kristom. V ten istý deň dosiahol Budha osvietenie a v ten istý deň opustil svet vo svojich 80 rokoch.

„A Blahoslavený povedal Ánande: „Nie som prvý Budha, ktorý prišiel na zem, ani nebudem posledný. V pravý čas sa na svete objaví ďalší Budha, Skrytý, najvyššieho osvietenia, obdarený múdrosťou, šťastný, zahrňujúci celý Vesmír, neporovnateľný Vodca národov, Víťaz nad dévami a smrteľníkmi. Zjaví vám tie isté večné pravdy, ktorým som vás učil Ja. Ustanoví svoj Zákon, slávny vo svojich počiatkoch, slávny vo svojom šírení a slávny v cieli v duchu slova. Bude hlásať spravodlivý život, dokonalý a čistý, ako teraz hlásam ja. Jeho učeníci sa budú počítať na tisíce, kým moji na stovky. A Ananda sa spýtal: „Ako ho spoznáme?“ Požehnaný povedal: „Jeho meno bude Maitreja.“ (Zo „Základov budhizmu“)

O Budhovi.

„Budha sa presne prekladá ako osvietený… prišiel na Zem z vyššej planéty na konci tretej rasy nášho kruhu, aby urýchlil evolúciu nášho ľudstva… už sa nebude inkarnovať na tejto Zemi… všetky princípy, centrá či ohne v Budhovi dosiahli úplnú ohnivú transmutáciu vo svojom syntetickom duchovnom vývoji a rovnováhe, samozrejme, na určitý cyklus… Bude sa ešte vteľovať v rámci našej slnečnej sústavy. Veľká individualita Budhu, Jeho ohnivé Ego, odeté do Matérie Lucidy, teraz prebýva vo sférach obklopujúcich našu planétu… Niektoré vtelenia Veľkých Duchov treba chápať metafyzicky“.

(List E. I. Rerichovej z 30. 4. 35)

„Samozrejme, len nevedomci veria doslova, že každý Dalajláma je prevtelením Bódhisattvy Avalokitešvaru a že Taši Láma je Budha. Toto všetko treba chápať metafyzicky… Práve pri narodení konkrétneho nositeľa poslania vyšle Vysoký Duch, ktorý je tomuto nositeľovi blízky svojou Karmou, svoj Lúč, aby ho sprevádzal jeho životnou cestoue. Tento Lúč prijíma novorodenec rovnakým spôsobom ako lúče planét, pod ktorými sa narodil. Pod týmto Lúčom rastie a v jeho ďalšom rozvoji dochádza k úplnému osvojeniu tohto Lúča jeho organizmom. Takýmto vodičom dochádza k tomu, čo nazývame vtelením Lúča alebo Najvyšším Vedením“.

(list E. I. Rerichovej z 19. 3. 36)

„…Vladyka B. sa mohol zjavovať. Vladyka sa zjavoval mnohým…“ (Osvietenie, 3.1.3).

„…ťažko povedať, čia obeť bola väčšia – či obeť Šrí Krišnu, duchovného Učiteľa a kráľovského budovateľa života, alebo obeť Gotamu Budhu, ktorý viac ako šesťdesiat rokov niesol náročné hrdinstvo Učiteľstva pre utvrdenie veľkého Zákona.“

(list 28.12.35 E. I. Rerichovej)

„…niekto sa spýta: „Kto je väčší – Kristus alebo Budha?“ Odpovedzte: „Nie je možné merať ďaleké svety. Môžeme len obdivovať ich jas.” Lúč Krista vyživuje zem rovnako ako dúha Budhu nesie utvrdenie zákona života.“

… Kristus a Budha sú… vzdialené hviezdy Ducha… Oni a Vladyka Maitreja prišli z Venuše na úsvite zrodu fyzického človeka, a preto sú našimi Božskými Prarodičmi a Učiteľmi. Oni sú troma Vladykami Sveta“.

(list E. I. Rerichovej z 24. 9. 35)

„…Vladykovia Budha a Kristus… sa zaoberajú záchranou planéty a sú v nadpozemských sférach“.

(list E. I. Rerichovej z 28.12.35)

„“Podoby Budhu, Krista a Maitreju vo svojej jednote tvoria Jediné Ego, preto sa predpovedaný Príchod správne chápe ako prejav týchto Troch Najväčších Podôb“.

(list E. I. Rerichovej zo 4.12.37)

„…všetci Spasitelia sveta sú Podoby toho istého Ducha ─ Avatara Višnu, ktorý sa prejavil aj ako… Budha…“

(list E. I. Rerichovej z 11. 3. 51)

„Maitreja je vyjadrovateľom učenia Budhu a Krista”.

(Občina -1.11.4)

E. I. Rerichová bola Maitrejom poverená, aby očistila Učenie Budhu. „Ak chcete správne pochopiť základy Gotamovho Učenia, odporúčam vám prečítať si „Základy Budhizmu“ od N. Rokotovej. Táto kniha bola zostavená podľa Pokynov a obsahuje údaje podľa slov Veľkého Vladyku“.

(list E. I. Rerichovej zo 4. 1. 39)

„…knihu „Základy budhizmu“, ktorú veľmi schvaľoval samotný Vladyka. Podáva podstatu Učenia Budhu, ale nie budhizmu, pretože budhizmus a lamaizmus, ako aj kresťanstvo, majú len málo spoločného s pravým Učením svojich Zakladateľov“.

(list E. I. Rerichová z 30. 6. 34)

„…lamaizmus a… učenie Gotama Budhu sú… antipódy. Jedno je z ducha, druhé je výplodom ľudskej nevedomosti a sebectva“.

(list E.I.Rerichová zo 14. 6. 34)

N.K.Rerich – Budha na dne oceánu (Будда на дне океана, 1946)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *