24. január 2024 – Deň Učiteľa

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

V duchovnom svete je Čaša symbolom srdca: predstavuje otvorenú nádobu obrátenú nahor, pripravená prijať Svetlo z Vyššej úrovne Bytia. Čaša je i symbolom nezištného dávania, práce pre Spoločné Dobro. Je symbolom harmónie, vzájomného prelínania prijímaných a dávaných energií, symbolom Jednoty v Duchu, spolupráce a sebaobetavého Veľkého Slúženia.

V Agni Jóge nadobúda Čaša ešte širší význam, pretože je nielen symbolom, ale i skutočným aspektom nášho jemnohmotného tela. Čaša je duchovná „nádoba“, kde sa deň za dňom, vtelenie za vtelením zhromažďujú a uchovávajú naše vnútorné duchovné dosiahnutia, najlepšie a najvzácnejšie jemnohmotné energie, ktoré sme napracovali sebaobetavou prácou a skutkami pre druhých, v mene Svetla, ktoré sa stávajú poznaním, vnútorným pochopením a podstatou našich životných skúseností.

Nič nemôže zničiť to, čo bolo uložené v Čaši. Napriek tomu si väčšinou neuvedomujeme, aký obrovský poklad vlastníme a preto k nemu nedokážeme vedome pristupovať a používať ho. Čím viac sa duchovne prebúdzame, zdokonaľujeme a rozširujeme naše vedomie, tým viac vedomostí uložených v Čaši sa vynára v našom vedomí, odhaľuje sa a stáva sa nám dostupným.

Jestvuje osobitý druh poznania, ktoré sa v Agni Jóge nazýva „zmyslové poznanie“.  Zmyslové, pretože nezávisí od práce a reflexie mysle, ale je výsledkom priameho kontaktu so Životom. Zmyslové poznanie rozvíjame vtedy, keď skutočne „pociťujeme a vnímame“ Život vo všetkých jeho prejavoch. Toto poznanie nesúvisí s tým, koľko kníh sme prečítali, ale skôr s tým, ako hlboko sme vstúpili do rieky Života, odvážili sa ho plne absorbovať všetkými časťami a úrovňami našej Bytosti. Táto odvaha je vlastná len ľudskému Srdcu, ktoré vie vnímať život vo všetkých aspektoch a protikladoch. Túto hĺbku vnemu napokon umožňuje iba Láska – preto je Čaša súčasťou našej srdcovej čakry.

Elena I. Rerichová píše: „Zmyslové poznanie je poznanie a skúsenosť nahromadená v našej Čaši. Je to takzvaná intuícia, avšak mimoriadne vysokej kvality.“ (Listy EIR, 8.5.1935)

Čaša pomáha kontinuite procesu učenia počas všetkých našich vtelení. Je prítomná v neustálom vnútornom procese učenia, pomocou ktorého – na základe našich skutkov – Čaša rozširuje a obohacuje svoj obsah, ktorý Agni Jóga nazýva „akumulácie“. Čím viac vedome a hrdinskejšie stojíme tvárou tvár životu s postojom nezištného sebazdokonaľovania, tým viac sa Čaša napĺňa a stáva sa zdrojom psychickej energie – vysokej kvalite nášho vedomia, ktorá je našim vnútorným, samostatne vyžarujúcim ohňom tvorenia. Čaša takto plní najvýznamnejšiu tvorivú funkciu v evolúcii našej Bytosti ale i životne dôležitú funkciu ochrany pred negatívnymi vplyvmi okolností, v ktorých sa môžeme ocitnúť.

Ľudstvo dnes vstupuje do nového cyklu evolúcie, v ktorom budú mať srdce a Čaša prvoradý význam. Obe v Jednote prinášajú nečakané príležitosti ku zdokonaľovaniu nás a života na Zemi.

Podíďme k Epoche Čaše ako k živej nádobe dávnych i nedávno nazhromaždených pokladov!

«Každé Učenie Svetla je predovšetkým rozvojom ľudskosti. Zapamätajte si toto pevne, lebo svet túto vlastnosť nikdy tak veľmi nepotreboval. Ľudskosť je bránou do všetkých ostatných svetov. Ľudskosť je základom zmyslového poznania. Ľudskosť sú krídla nádhery. Podstata ľudskosti je substanciou „Čaše“, preto predovšetkým tu na zemi si oblečme ľudskosť a rozpoznajme ju ako brnenie proti silám temna. Ohnivý prejav navštevuje srdce ľudskosťou. Uvedomme si takto opätovne, nakoľko je nám blízke to najvzdialenejšie. Aj My vzájomne priznávame priateľ priateľa podľa ľudskosti. V tejto hodine nebezpečenstva sa teda usilujme o to najpotrebnejšie..»          (Ohnivý Svet časť I., 75)


Stretneme sa 24. januára o 21:00  (a každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do nasledujúceho 24. dňa). 

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina. 


Ako prebieha meditácia? Tu

Kartu a list ku 24.1.2024 si môžete stiahnuť tu:

Obrázok ku aktuálnej téme si môžete stiahnuť vo veľkom rozlíšení tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *