Učenie o zmyslovom poznaní

Pred mnohými tisíckami rokov bolo povedané: „Príde čas, keď ľudia otvoria svoje srdcia a pozdvihnú Čašu k Najvyššiemu.“ Ten čas nastal, kedy sa ľudstvo približuje k šiestej úrovni zdokonaľovania a oheň nad Čašou začína planúť. Koľko obrazov a predpovedí je vytvorených v priestore! Vskutku, je čas spomenúť si na Čašu. Na to, ako horela živica v prastarých nádobách a žena pozdvihovala kalich, opierajúc sa o meč hrdinského činu. Vskutku, prejavy psychickej energie sú rozmanité ako najjemnejšia kresba. Nie rozum, ale zmyslové poznávanie Čaše ich dokáže rozpoznať. Tak, ako matka cíti nepokoj dieťaťa, tak oheň Čaše osvetľuje zmätenosť prúdov. Ľudstvu možno navrhnúť, aby sa zamyslelo, prečo budúci rozvoj vyzdvihuje význam Čaše? Tak, ako k zdokonaľovaniu techniky treba pridať vyberanosť myslenia. Tak, ako sa tomuto osvietenému zraku sprístupnia krásne zovňajšky. Veď človek je zodpovedný nielen za seba, ale za všetky zástupy vedomí.

Agni Jóga, 554


Čas teraz nalieha na syntézu činnosti. Zmyslové poznanie poskytne túto syntézu pozemskej existencie. Poklad zmyslového poznania spočíva v Čaši, preto k dvom základným prameňom treba pridať rozkvet tretieho centra. Nech dúha Kundalíni ťahá nahor, ale na zemi je potrebná pozemská výstavba. Je potrebné priložiť základ k pilieru, tak ako písmo k myšlienke. Čaša, ktorá dlho mlčala, opäť ožíva. Novou cestou sa vydá ľudstvo. Budú tu spolupracovať Traja Učitelia, tri centrá. Ten, kto si dokáže uvedomiť doplnenie Čaše ku Kundalíni pochopí, ako otec zveruje svojmu synovi pozemské kráľovstvo. Kundalíni – je otec, pôvodca vzostupu. Čaša je syn, prebudený otcom. Kto pozná počiatok otca, ten pri zmene rás spozná syna. S Čašou hrdinstva sa spája činnosť. Týmto spôsobom sa nič neodkladá bokom, ale posilňuje. Oko Brahmu, nech je prirodzeným doplnkom tohto stavu.

Agni Jóga, 549


Intelekt nie je múdrosťou. Múdrosť je zmyslové poznanie, intelekt je úsudok. Múdrosť sa rozhoduje, pretože už dávno bolo toto rozhodnutie oplodnené (zmyslovým poznaním). Intelekt je preddverím múdrosti, a keď sa zostrí, splynie so sférou syntézy. Úsudok a osobitý um sú rohmi budúceho domu. Človek, ktorý má špecializovný um, si môže pripraviť žiarivú budúcnosť, ale bude sa vteľovať dovtedy, kým um nestratí svoju špecializáciu. Keď intelekt stráca svoju špecializáciu, stáva sa múdrym. Každá špecializácia je určená pre podmienky zeme. Syntéza ducha otvára všetky sféry. Duchovné napätie akumuluje priestorovú psychickú energiu. Duchovné napätie môže viesť do všetkých sfér astrálu.

Agni Jóga, 508


Ľudia sa naučili chrániť pred hrubými prejavmi živlov. Ale keď nastane doba príchodu nových energií, bude treba nájsť nové, citlivejšie cesty narábania s týmito jemnohmotnými energiami. Ešte nedávno sa ľudia pred bleskom schovávali pod strom, alebo zdesene utekali. Ale teraz už vynašli účinné spôsoby sebaobrany. Samozrejme, tak bude aj s jemnými energiami. Ale ak si ich ľudia uvedomia načas, možno sa vyhnúť veľkej škode. Ako je možné upriamiť pozornosť na nové energie? Prenikavému zraku bude pomáhať zmyslové poznanie. Čoskoro bude možné rozlišovať ľudí podľa zmyslového poznania. Treba čo najpozornejšie vybadať ľudí s otvoreným vedomím. Nie vzdelanie, nie skúsenosť, nie talent, ale práve oheň bezprostredného poznania otvára priamu cestu do Šambaly. Práve oheň bezprostredného poznania poukazuje na zvláštnosť nových znakov uprostred obyčajného života. Možno predpokladať, že inštitúty budú špeciálne ochraňovať život takýchto citlivých spolupracovníkov. Takéto vedomia budú sťa míľniky priamej cesty. Vedecké výskumy budú usmerňované ohňom bezprostredného poznania. Nie askéti, nie fanatici či poverčiví, ale tí, ktorí poznajú Ohnivú Jógu – tí udržia kormidlo života. Pravda, ich obeť bude veľká. Neustále sa budú nachádzať na hranici výbuchu, zatiaľ čo by mohli spokojne pokračovať vo svojom živote. Ale pokoj nie je črta ohňa. Aby mohol tvoriť, oheň neustále čosi ničí. Také plamenné upriamenie preveruje pocity, sťa v alchymistickej vyhni. Zatiaľ ešte ľudia nechápu, prečo Venujeme takú zvýšenú pozornosť príchodu nových možností. Ale čoskoro budú hľadať spôsoby uplatnenia nevýslovných objavov, ktoré nemajú riešenie vo všednom živote. Vtedy si niekto z nich spomenie na Znaky Agni Jógy.

Agni Jóga, 282


Podporujeme všetku samostatnosť. Možno ju azda odsudzovať, ak sa občas objaví túžba spojiť sa s Učiteľom, keď príde čas požiadať o radu a posilniť sa spoločnou aurou? Oddávna sa hovorí – najprv búrka, potom hromobitie, potom ticho. Toto ticho sa pripisovalo hlasu mlčania. Nad týmto hlasom však ešte jestvuje – splynutie. Viete, ako sa odovzdáva hlas Učiteľa, ale možno sa zjednotiť vo vedomí bez použitia slov a okamžite preniesť svoje vedomie do vedomia Učiteľa. Takmer prestávate vnímať seba samého, len okruh Čaše je plný vnemov. Takéto splynutie sa vymyká slovám, pretože vyživuje zmyslové poznanie. Samozrejme, takýto stav nie je ľahké dosiahnuť, ale s rozšírením vedomia prichádza sám od seba, pokiaľ mu nebráni nevedomosť. Takéto vedomie zahŕňa všetky druhy komunikácie.

Agni Jóga, 563


Mnohé národy si všimli významovú jednotnosť centier. Nezrozumiteľné názvy často zodpovedali veľmi reálnemu účelu. Keď niekto počuje slovo „Abramram“, bude to pripomienka na centrum Čaše, kde sa sústreďuje zmyslové poznanie, predurčené pre budúcu evolúciu. Keď začujete o ohnivých krídlach, bude to centrum pliec. Takisto, päť vrcholov pokladov budú centrá zvonu, zápästí a holení. Keď človek pocíti náhlu slabosť pod kolenami alebo napätie v rukách, bude to vystupňovanie centra zvonu. Možno vykonať nespočetné pozorovania, ktoré odhalia nevyčerpateľné kvality tela, ktoré sa tak trestuhodne prehliadajú.

Agni Jóga, 596


Spýtajte sa rozumného človeka, čo ho najčastejšie upozorňovalo na nebezpečenstvá, varovalo ho pred omylmi a vybočeniami? Poctivý človek pomenuje srdce. Nebude menovať mozog, ani intelekt. Len hlúpy človek by sa spoliehal na zaužívané úsudky rozumu. Práve srdce, ono je naplnené zmyslovým poznaním. Už dlho vyslovujeme tento pojem, ale teraz sa k nemu vraciame v inom závite špirály. Disciplínu Srdca, Hierarchie, sme už prešli a premýšľali sme o Nekonečne. Zmyslové poznanie sa teda neobjavilo ako nejaká nejasná intuícia, ale ako dôsledok duchovnej disciplíny, s pochopením významu srdca. Takto aj veďte žiakov. Najskôr, nahoďte požadovaný pojem ako ďalekonosnú sieť, ale potom opatrne priťahujte konce siete, aby celkom obklopila hľadanú vec. Nie náhodou sa často poukazuje na symbol rybárov nahadzujúcich sieť. Srdce sa nedá tak jednoducho vyloviť! Nie je ľahké prijať jazyk srdca za skutočnosť. Na uchopenie pochopenia prejavu srdca je potrebný dlhý čas, oddanosť a upriamené úsilie.

Srdce, 334

N.K.Rerich – Nagardžuna, Víťaz nad hadom (Нагарджуна – Победитель Змия, 1925)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *