24. máj 2023

„Je strašné vidieť prejavy pomätenia, kedy zlo chce vyhladiť z tváre Zeme všetko rozumné; zlo pôsobí ako ničivá víchrica. Len spojenie s Vyšším Svetom môže priniesť rovnováhu. Rovnováha tvorí základ bytia. Kedy človek v pozemskom živote stráca rovnováhu? Keď je otrasený a chorý, keď sa potáca sa a chodí podľa hmatu, chytajúc sa náhodných predmetov. Vari sa nedeje to isté, keď je človek duchovne chorý a stráca rovnováhu vo vzťahu k Vyšším Svetom? Ľudia nazývajú rovnováhu ľahostajnosťou a otupenosťou, ale sama Príroda nám napovedá, že rovnováha je napätie. Považujte napätie za priblíženie sa k Ceste Nachádzania.“

(AUM, 64, 135.)

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

Téme Rovnováhy sme sa venovali v septembri predchádzajúceho roku. Situácia v dnešnom svete je však natoľko vypätá, že cítime silnú nevyhnutnosť priblížiť sa k tomuto zákonu Mikro a Makrokozmu opätovne na novom závite poznania. Úpadok ľudstva je obrovský, pretože neexistuje Rovnováha a to, čo sa deje na planéte svedčí o odlúčení človeka od Vyššieho Vedomia. Svet je chorý z nerovnováhy ľudských myšlienok, túžob, úsilí a činov. Ľudstvo si musí uvedomiť svoju zodpovednosť za svoje myšlienky a činy, majúc na pamäti všetkých svojich potomkov, pretože Jemnohmotný Svet sa zadržiava vo svojom rozvoji, rovnako ako sa oneskoruje celý reťazec evolúcie Zeme.

Rovnováha – nie je pokojom, ako ho chápu meštiaci – je ohnivým napätím vedomia, ktoré vedie k rovnováhe a úplnému zlúčeniu všetkých kvalít človeka. A symfónia kvalít človeka je podobná symfónii sfér Kozmu! Učitelia z Vyššieho Sveta neustále očisťujú priestor od nízkofrekvenčných energetických akumulácií ľudstva. Robme takto i my vo vnútri svojho osobného priestoru, vo svojom vnútornom človeku, za ktorého sme každú sekundu, každú hodinu a každý deň zodpovední. Naša vnútorná rovnováha nám umožňuje naladiť sa aj na stav Kozmickej Rovnováhy a vtedy výrazne zvyšujeme našu schopnosť prispieť k záchrane a obnove sveta. Túto namáhavú prácu však nemožno vykonávať osamote – Agni Jóga utvrdzuje silu zlúčenia, silu spolupráce, pretože len v spojení a spolupráci vedomí spočíva Tvorivosť Jedného Srdca Hierarchie Svetla. Tí, ktorí si uvedomujú, čo sa práve teraz deje na planéte Zem, by sa mali upriamene usilovať o uvedomenie si Hierarchie Svetla a spoločnej práce pre Dobro Ľudstva. S nevyhnutným približovaním určených termínov sú priťahované ohnivé body nových možností. Je na nás ľuďoch, či tieto nové možnosti prijmeme.

Rovnováha vo všetkom a Rovnováha všade!

Stretneme sa 24. mája o 21:00 – každý vo svojom časovom pásme (a každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do nasledujúceho 24. dňa).

Ako prebieha meditácia? Tu

N.K.Rerich – Budha Víťazný

„Rovnováha sveta je narušená až po najvyššiu hranicu. Duchovné úsilie je oddelené od hmoty a miesto ich zjednotenia vzniká katastrofálne oddelenie a rozpad.Všetky nevyužité energie zostávajú v pozemských vrstvách a namiesto ich využitia,nesú sa v chaotickom víchre.Duchovné hľadanie sa taktiež vznáša v chaotickom víchre, pretože izolácia ľudstva ničí vodiče z Vyšších Sfér.Rovnováha sa nemôže uskutočniť bez účasti všetkých priestorových a ľudských vyžarovaní.Na ceste do Ohnivého Sveta je základom prejavenie rovnováhy, ako utvrdenie začiatku svetlej Epochy Sveta..

(Ohnivý Svet č.III., 336)

„…. Nehodno kolísať sa ako steblo trávy pod vetrom pre duch, ktorý sa utvrdil v Učiteľovi. Za všetkých podmienok a okolností, vedomie neviditeľnej Prítomnosti Učiteľa poskytne uprostred priestorovej disharmónie pre duch neotrasiteľnú oporu . ….. Avšak práve kolísanie stavov priestoru spôsobuje milióny úsmevov či sĺz, smútok a zachmúrenie na tvárach ľudí. Prípadne vznikajú choroby, epidémie a duševné nerovnováhy alebo naopak čulý, zdravý duševný stav človeka. Tieto vplyvy a ich príčiny sú tak rozmanité….. V každom prípade pamätajme na jedno duch je nezničiteľný a duch je večný, nič ho nemôže zničiť a tak isto vedzme, že rovnováha ducha je mocnou silou , ktorá sa dokáže postaviť proti disharmonickým prúdom priestoru a dokonca i v ňom zúriacim búrkam a hurikánom.“

(Hrany Agni Jógy 1964, čl.406)

Kartu a list ku 24.5.2023 si môžete stiahnuť tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *