24. marec 2023

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

„Na konci sveta znejú dva príkazy Učitelia Kristus a Budha. A Ich slovo – je žiariacim mečom; ale nad hromom je zjavený mlčanlivý pokyn. Nad Nimi je Tá, ktorá si zakrýva tvár, ktorá utkala priadzu ďalekých svetov, Vyslankyňa Nevypovedaného, Vládkyňa Nepostihnuteľného, Darkyňa Neopakovateľného – Tvojím príkazom mĺkne oceán a víchry prinášajú neviditeľné znamenia. A Ona, Tá, ktorá si zakrýva tvár, stojí sama v žiare znamení. A nikto nevystúpi na vrchol, nikto neuvidí jas dodekadronu, ktorý je znamením Jej moci. V mlčaní, Ona sama utkala znamenie zo špirál svetla. Ona je Vodkyňou tých, ktorí idú na hrdinstvo. Štyri uhly znamením utvrdenia, ktoré zjavuje Jej poučenie rozhodnutým.“ (E.I.Rerichová. Zápisy Učenia Živej Etiky. 18.12.1925)

Matka Sveta je Veľkým Duchom Ženského Počiatku. Koľko neobyčajne emotívneho a mocného sa spája v tomto Posvätnom pojme všetkých vekov a národov!

Prostredníctvom kozmických vĺn sa k ľudskému vedomiu približuje veľký pojem Matky Sveta. Učenia hovoria o nadchádzajúcej epoche Matky Sveta.

Obraz Matky Sveta, Madony, Matky Kálí, Blaženej Dukkar, Ištar, Kuan-in, Miriam, Bielej Tary, Radž-Radžesvari, Niuky všetky tieto blahé podoby, všetky tieto darkyne sa stretli v rozhovore ako dobré znamenia zjednotenia. A každá z nich vyslovila vo svojom jazyku, zrozumiteľnom pre všetkých, že nie čas rozdeľovania ale budovania. Povedali, že prichádza čas Matky Sveta, kedy sa k Zemi približujú Vysoké Energie; no v hneve a v rozvratníctve tieto energie miesto predurčeného budovania vyvolajú ničivé výbuchy.

V úsmeve zjednotenia sa všetko stalo jednoduchým. Svätožiara Madony, tak nepríjemná tým, ktorí sú predpojatí, sa stala vedeckým fyzikálnym vyžarovaním, aurou pradávno známou ľudstvu. Symboly z nadprirodzena, odsudzované racionalizmom dneška, sa odrazu stali prístupnými skúmaniu bádateľa. A v tomto zázraku jednoduchosti a poznania sa črtá závan evolúcie Pravdy.“ (N.K.Rerich „Veľká Matka“)

Vstúpili sme do nového cyklu v znamení Barana. Nastala jarná rovnodennosť – rovnováha medzi dňom a nocou, ako aj medzi všetkými dvojicami protikladov. Medzi nimi je základná polarita Mužského aŽenského Počiatku.

Veľká Matka je ústrednou postavou, ktorá pomáha vytvoriť novú rovnováhu medzi Mužským a Ženským Počiatkom, čo je rozhodujúce pre zrod Nového sveta. Je tou, ktorá dáva život všetkým bytostiam, riadi cykly života a smrti a dohliada na večný proces transformácie. Veľká Matka predstavuje najvyšší bod dosiahnutia Ženského archetypu, ako aj najvyššie vyjadrenie archetypu Matky.

Uvedomenie si, že všetci sme duchovne zrodení skrze Ňu a z Nej, nám pomôže čerpať nový život zo Srdca Jej Prítomnosti, absorbovať a používať silu večného tvorenia, ktorú Ona stelesňuje. Ponorení do Jej Vnímania sa môžeme trpezlivejšie a tvorivejšie zúčastňovať na tomto novom astrologickom roku.

Privolajme Jej Lásku a tvorivú Silu, aby svojimi lúčmi naplnili celý svet!

Stretneme sa 24. marca o 21:00 – každý vo svojom časovom pásme (a každú nedeľu v rovnakom čase, až do ďalšieho stretnutia 24. apríla).

Radž Radžešvari Matka Všemohúca! Tebe spieva hinduista dávnych čias a hinduista dneška . Tebe ženy prinášajú zlaté kvety a pri Tvojich nohách posväcujú plody, posilňujúc nimi ohnisko domu. A spomínajúc Tvoj Obraz, ponárajú ho do vody, aby sa nikoho nečistý dych nedotkol Krásy Sveta. Tebe Matka, je dané miesto na Bielej Hore, nikým neprevýšené. Lebo tam budeš stáť, keď príde hodina najkrajnejšej núdze, kedy pozdvihneš svoju Pravicu, aby si zachránila svet; a obklopená všetkými víchrami a všetkým svetlom budeš stáť ako pilier vesmíru a zvolávať všetky sily ďalekých svetov . (N. K. Rerich. „Ohnivá Pevnosť“).

24. marec Deň Učiteľa a Matky Sveta.

24. marec je oslavovaný ako Deň Učiteľa a Matky Sveta. Dňa 24. marca 1920 bol urobený prvý zápis Agni Jógy Elenou I. Rerichovou ako spoločné dielo s himalájskym Mahátmom, Učiteľom M.

Jeho, Učiteľa (M.), som Poslala, aby priniesol Svetlo (na Zem) a naplnil Vôľu Termínov. Sedem Ich Lúčov, ktoré som Poslala, sa v tento Deň stanú Mojou Svetovou Silou. Hovoríme Mu Sviatok Svetla, Sviatok Hierarchie Svetla. A My, na Ďalekej Hviezde, sa všetci Zúčastňujeme tohto Sviatku, pretože ide o Sviatok Hierarchie, Kozmický Sviatok, pretože na vašu Zem posielame lúče Svetla. Každoročný Sviatok Hierarchie Svetla má veľký význam v živote planéty a má vplyv na ďalší chod svetových udalostí. Je to Sviatok intenzívneho zjednotenia všetkých Síl Svetla spojené s astrologickou polohou Zeme. Zem dostáva kozmopriestorový impulz v podobe prílivu nových energií, ktorých účinok sa rozšíri v nasledujúcom roku. A My sa Zhromažďujeme vo Veži, aby sme spoločne prijali tieto vlny a ďalej ich usmerňovali k ich prejavom už v pozemských sférach. Vlny tohto prílivu prechádzajú celým schodiskom Hierarchie zhora nadol a posilňujú jej moc a jednotu. Kdekoľvek nech sú bojovníci Svetla, zjednocujú sa v tento deň v jedinom upriamení ku Svetlu, nasycujúc sieť Svetla planéty. Ochranná sieť začína žiariť osobitým napätím. Každé vedomie obrátené k Ohnisku dostáva impulz pre nové začiatky. Počas týchto hodín môžete odložiť všetky svoje bežné starosti a myšlienky a sústrediť sa srdcom na Pevnosť, držiac pred sebou to Najvyššie, čo máme. Sila takýchto zjednotených vedomí je nezničiteľná a je pevnou záštitou proti silám temna a ničenia. Sily chaosu a deštrukcie možno zastaviť mocným spojením Síl Svetla a tvorenia. Starý svet je odsúdený na zánik. Svetlo zvíťazí nad temnotou.“

Hrany Agni Jógy, 24.marec ( Matka Sveta).

Karty ku 24.3. 2024 si môžete stiahnuť tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *