24. decembra 2023

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

Nasledujeme svoju hviezdu? Súčasťou témy pre mesiac december je obraz Nikolaja Konstantinoviča – „Hviezda hrdinu“. Čo nám táto Hviezda hovorí?

Samotný proces upriamenia nášho pohľadu k Vyššiemu v nás prebúdza duchovnú odvahu, ktorá žije vo svojom potenciále v hĺbke nášho vedomia. A nielen odvaha – mnohé ďalšie skryté vlastnosti, schopnosti a pochopenia čakajú, aby sa prebudili a uviedli do aktívneho života. To všetko sa však môže prebudiť len základným krokom, ktorým je nájdenie správneho smeru, na ktorý sa naše vedomie môže orientovať a upriamiť. Zo Živej Etiky vieme, že tento smer je oddávna Hierachia Svetla. Druhým jednoznačným krokom je prebudenie srdca, ku ktorému dochádza vtedy, keď sa náš život oslobodzuje od rôznych nahromadených strachov.

Práve cez otvorené srdce prúdi jednoduchosť a len srdce spontánne tvorí dobro. Zatiaľ čo naša myseľ má snahu robiť veci zložitejšími, než v skutočnosti sú, srdce naopak, veci zjednodušuje a robí ich jasnejšími a ľahšie uchopiteľnými. Srdce dokáže vnímať veci každodenného života s nadhľadom a s múdrosťou. V dôsledku toho sa v nás rozvíja súcit, pochopenie. Takýto všeobjímajúci pohľad na svet nás spája s mohutnou Reťazou Lásky a Bytia. Spája nás so schodiskom Svetla, smerujúcim do Bezhraničnosti evolúcie Kozmu. Človek patrí do Kozmu. Sme kozmické bytosti. Ľudia si hrdinstvo zvyčajne spájajú s mocou a silou, avšak tieto sú len prvým krokom, ktorý od nás vyžaduje vôľa – rozhodnúť sa a vydať sa správnym smerom. Toto rozhodnutie je potrebné vykonať dobrovoľne. Hrdinstvo je tvorené harmonickou kombináciou mužských a ženských vlastností, upriamených k dosiahnutiu Vyššieho Cieľa.

Agni Jóga rozlišuje medzi vedomými a nevedomými hrdinami. Nevedomí hrdinovia sú povolaní okolnosťami, na ktoré odvážne odpovedajú vnútorným rozhodnutím. V tomto prípade môže človek v sebe náhle objaviť impulz konať v súlade s Vyšším Dobrom. Takýto proces vnútorného otvorenia veľmi často mení pocity človeka a celý jeho postoj k životu.

Ďalším typom hrdinu je človek, ktorý si už uvedomuje, že sa môže spoľahnúť na doposiaľ rozvinutú úroveň odvahy a oprieť sa o ňu. Toto uvedomenie má kladný a tvorivý vplyv na celý priebeh jeho života. Na nadobudnutie tohto stavu je prospešné pozorovať seba samého – vedome rozpoznávať každý impulz odvahy a statočnosti. To umožní prejaviť „vnútorného hrdinu“, ktorého prejavené svetlo radikálne mení postoj k ťažkostiam života. Takýto človek sa nesťažuje, dokonca je vďačný za bremeno, ktoré nesie. Uvedomuje si, že prekážkami rastie a prekážky sú jedinečnou príležitosťou v rastu. Práve k takejto hrdinskej ceste nás volá Agni Jóga a Veľkí Učitelia. Hviezda Hrdinu nám túto možnosť pripomína.

Nech sa Hviezda Hrdinu stane našim vodiacim svetlom a našim upriameným úsilím! Každý deň nám poskytuje nespočetné množstvo príležitostí a možností pre sebazdokonaľovanie.

V tieto výnimočné sviatočné dni sa vnútorne spojme s Veľkým Hrdinom, s Veľkým Učiteľom Kristom!

Stretneme sa 24. decembra o 21:00  (a každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do nasledujúceho 24. dňa). 

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina. 


«Neprestávajte opakovať o Učiteľovi a Hrdinovi, obe pojatia sú v podstate jedno a to isté. Obe vedú k duchovnému dosahovaniu. Pomáhajú uniesť ťarchu života. Sú zdrojom odvahy. Mysliteľ hovoril: „Učiteľ je najlepší hrdina. Jeho brnenie nehrdzavie, neopotrebúva sa. Vojsko sa môže obrátiť a zbehnúť, ale Učiteľ neustúpi. Dajme Mu veniec Hrdinu.»

(Nadpozemské, 463)


Ako prebieha meditácia? Tu

Kartu a list ku 24.12.2023 si môžete stiahnuť tu:

Obrázok ku aktuálnej téme si môžete stiahnuť vo veľkom rozlíšení tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *