Nové Nebo a Nová Zem

Elena Rerichová, List 15.04.1936.
…Premenený charakter, premenený duch národa napovedia nové a lepšie formy budovania života. Až vtedy bude možné správne pochopiť už zrodené smerovanie k Hierarchickému počiatku, ktoré sa teraz prejavuje v záľube pre vodcovstvo. Ale vodcovstvo, ten sluha davu, je zvyčajne zbavené syntézy… Vodca alebo vodič musí byť nositeľom duchovnej syntézy…

..Každá moc je predovšetkým slúžením. Vláda je obetovaním. A vodcovia budúcnosti budú preniknutí duchom skutočnej služby. A vtedy sa priblíži nový stupeň evolučného usporiadania života. Vodcovia budú vládnuť v plnom súzvuku s Kozmickým Magnetom, ktorý je spojením a komunikáciou s Vyšším Svetom v súlade s príkazom Bytia.

Elena Rerichová, List 11.02.1938.
…Teraz vám chcem povedať, aby ste verili v Nový Svet. Uprostred chaosu sa dvíha mocná skala. Ochraňujú ho Sily Svetla… Ivana Stotisíci sa prebudil, pozdvihnutie vedomia v národe je veľké a napriek všetkým ťažkostiam krajina budúcnosti rastie a začína chápať svoje určenie.
Verím v našu Vlasť. Viem však, že pred nami stojí ťažké hrdinstvo. Celý svet teraz prežíva trikrát ťažšie dni a bolo pokynuté prečítať si Apokalypsu, prvý verš v 21. kapitole – „A videl som Nové Nebo a Novú Zem…“ – a tak to aj je a so starým vedomím nemožno vstúpiť do Nového Sveta….

N.K.Rerich – Zvesti Šambaly (Šíp – list) (Весть Шамбалы)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *