Ako odžiť karmu?

“Pýtate sa – ako odžiť karmu? Odpoveď na to dal Veľký Učiteľ Budha – karma sa odžíva zdokonaľovaním všetkých prvkov, ktoré tvoria stavbu nášho bytia. Karma sa skladá z našich myšlienok, pohnútok, slov a skutkov. Myseľ je hlavným faktorom tvorby karmy a preto je také dôležité pracovať na rozširovaní nášho vedomia.

Myseľ je motorom sveta…

Je nevyhnutné prekonať všetok strach a prejaviť skutočnú odvahu ducha, pretože pred odvahou vedomého ducha zlé tiene ustupujú a rozptyľujú sa. Hovorím vám, drahí, že bez zrady niet hrdinstva… Vyhýbanie sa karme predlžuje cestu. Aj tak, v tom či onom živote sa opäť stretneme so svojimi zradcami, ale budeme lepšie vyzbrojení, lebo múdro posilníme svoju auru zdokonaľovaním svojho vedomia.

Spomínate si, v „Agni Jóge“ je Povedané: „Ten, kto založil oheň nenávisti, sa bude musieť skloniť za každým uhlíkom“. Vskutku, bude musieť vykúpiť každý „uhlík“.

Mimochodom, toto bolo povedané Talbotovi, zradcovi Jany z Arku, keď ho karma opäť spojila s jeho obeťou a stará nenávisť sa v ňom prudko rozhorela pod vplyvom dopustenej posadnutosti, aby nato ochabla pod lúčom jeho obete. Nešťastný človek, ktorý sníval o tiáre uniatského biskupa a ľahkom luxusnom živote spojenom s takouto hodnosťou, zomrel na žobráckej posteli kostolníka v Jeruzaleme, ale v srdci už niesol obraz svojej osloboditeľky a ochrankyne (svojej bývalej obete). Vskutku, jeho ďalšia cesta bude oveľa lepšia a možno, že sa dokáže stať užitočným a obetavým pracovníkom v službe ľudstvu.

Pýtate sa: „Môžeme si vedome pripraviť novú karmu, kým sme v Jemnohmotnom Svete?“ Pre vedomého ducha je možné všetko, ale je potrebné, aby bol jasne vedomý nielen na fyzickej úrovni, ale aj v jemnohmotných sférach. U mnohých ľudí, ak u nich začneme preverovať ich vedomie, sa odhalí veľmi hmlisté pochopenie najzákladnejších zákonov bytia. Ako si môžu vedome pripravovať novú karmu bez jej jasného pochopenia, vrátane zákonov, ktoré ju riadia?

Pre vedomú existenciu v Jemnohmotnom Svete si ľudia musia predovšetkým uvedomiť význam a silu mysle nielen na fyzickej úrovni, ale práve v Jemnohmotnom Svete, kde všetko vzniká a všetko je riadené len myšlienkou. Myšlienka je hlavnou pákou vesmíru. Myšlienka je motorom sveta.

Sila myšlienky sústredenej v láske je nekonečná.

 Samozrejme, v Jemnohmotnom Svete ľudí priťahujú a spájajú sympatie a tam sa vyhýbajú stretnutiam s nepriateľmi. Ľudia tam môžu uplatniť všetko, čo nazhromaždili na Zemi, ale je pre nich takmer nemožné získať tam nové poznania, ak sa o ne neusilovali, nachádzajúc sa v pozemskom jestvovaní.

Na Zemi sa však ako vo Vyhni stretávajú najrozmanitejšie energie, sú priťahované a prejavované ohňom prebudeného ducha v očisťovaní a transmutácii na dokonalejšie či jemnejšie energie. Z takýchto zrážok a nečakaných spojení rôznych energií sa rodia nové energie, ktoré prinášajú novú tvorivosť, nové možnosti. Zem je miestom skúšok, vykúpenia a veľkého tvorenia. Je miestom posledného Súdu, pretože práve tu sa uskutočňuje výber.

Pamätajte si, rodná, že len na Zemi môžeme získať a osvojiť si nové energie alebo obnoviť zloženie našich energií. Preto treba každú inkarnáciu privítať, no nie sa jej vyhýbať. Keby ľudia vedeli, ako pracovali Najväčší Duchovia, ktorí na Seba brali všetky najťažšie, najnáročnejšie vtelenia, často Im už nepotrebné, ale pre pozemšťanov tak intenzívne nutné, aby ich zachránili pred záhubou, pred chytením sa do siete Satana!

Veľký Pútnik je samozrejme Kristus, ale kto je Kristus Sám?

Besant vo svojej knihe „Ezoterické kresťanstvo“ cituje úryvok z „Gnostikov“, kde sa hovorí, že predtým, ako Ježiš vyšiel kázať, sa do neho vtelil Vyšší Duch. A tento Duch sa po ukrižovaní tela v priebehu jedenástich rokov zjavoval Márii Magdaléne a učil ju tajomstvám nadzemských sfér, ktoré ona zaznamenávala. V časoch gnostikov boli tieto záznamy známe ako „Veľké a Malé Otázky Márie Magdalény“, ale do našich dní sa dostali len fragmenty odpovedí na malé otázky.

Toto všetko je pravda. A tým Najväčším Duchom bol, samozrejme, Ten istý Jediný Avatar Višnu“ …

List E. I. Rerichovej Z. G. Fosdíkovej a D. Fosdíkovi. 28. júna 1948.

N.K.Rerich – Pokušenie Krista (Искушение Христа, 1933)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *