O Veľkom Prejavení Krista

… Teraz o Veľkom Prejavení Krista. Niet lží vo veršoch evanjelií, ktoré hovoria o vzkriesení a nanebovstúpení Krista.

… Je však úplne bláznivé si predstavovať, že Kristus zamýšľal dokázať existenciu posmrtného života tým, že ak sa podrobí najbolestnejšej smrti, znova ožije v rovnakom tele! Nie, Kristovým cieľom nebolo nezmyselné Vzkriesenie vo fyzickom tele! Kristus chcel dokázať vedomú existenciu človeka v Nadpozemskom Svete a v tele, zodpovedajúcemu tomuto Svetu.

Po ukrižovaní Kristus rozložil svoje fyzické telo na atómy, preto sa jeho telo nenašlo. Vysoký Duch v jemnohmotnom tele, očistený ohňom psychickej energie, ktorý sa predčasne oslobodil z fyzického tela (t. j. pred prirodzene daným termínom smrti), má na Zemi mimoriadnu moc. Táto moc by mohla zožehnúť celú krajinu, ale Kristus zničil či rozložil na atómy iba svoje fyzické telo. Takýto skutok bol vtedy najvyšším dosiahnutím, pretože nikto predtým nebol na Zemi schopný dosiahnuť takú silu ohnivej energie. Tento úspech zostal doteraz jedinečným v sile, jemnosti a kráse. Takže nanebovzatie sa samozrejme zavŕšilo v ohnivej apoteóze(1) jemnohmotného tela. Učeníci, ktorým sa otvorili oči, keď sa medzi nimi náhle zjavil zhmotnený Kristus, sa tak mohli účastniť zázraku otvorenia takzvaného prizmatického zraku a vidieť, ako sa žiariace telo Vladyky, stráca vo svetle Jeho Lúčov. Samozrejme, najjemnejšie telo alebo „telo slávy“, ako ho nazýva apoštol Pavol, sa nerozptýli, ale zostáva odeté v sublimovanej(2) látke matérie Lucidy(3) a zostáva v odpovedajúcej rovine Bytia.

Po ukrižovaní sa Kristus vo svojom jemnohmotnom tele neraz zjavoval učeníkom a jedenásť rokov učil Máriu Magdalénu nadpozemské tajomstvá. Zápisy Márii Magdalény po jej smrti uchovával apoštol Ján. V gnostickej literatúre možno nájsť zmienky o „Veľkých a Malých Otázkach Márie Magdalény a odpovediach Krista“. „Veľké Otázky“ sa ale stratili a dnes zostali iba zvyšky „Malých Otázok …“, ktoré gnostici čiastočne zahrnuli do svojho Učenia a publikovali ich aj v samostatnej knihe, ako sa zdá i s neskoršími komentármi. … Kristus bol Najväčší. Keď Ho milujeme, milujeme všetkých Veľkých Učiteľov Ľudstva. Je skutočným Mesiášom všetkých národov a Veľkým Avatarom Višnu v našej Manvantare(4).

Úryvok z listov E.I.Rerichovej z 18.11.1948


(1) Apoteóza – chválospev, báseň, skladba oslavného vznešeného rázu

(2) Sublimácia – pretvorenie, premena jedného skupenstva energie v druhú

(3) Matéria Lucida – Najčistejšia a najjemnejšia forma hmoty, žiariaca farbami, ktorých odtiene sú neviditeľné v našom bežnom fyzickom pláne a preto nie sú viditeľné pre bežného človeka a len tými, ktorých duchovné centrá sa správne rozvinuli. Materia Lucida je základná látka foriem vyšších duchov. Nazýva sa tak i vedomie kozmických lúčov, Kozmická Láska, Matka Sveta.

(4) Manvantara – perióda aktivity a prejavenia ( manifestácie) ako opačný jav ku perióde Pralaya – rozpustenie, oddych, odpočinok. Manvantara podľa hinduistickej tradície trvá 306 720 000 rokov.

S.N.Rerich – Miluj blížneho svojho (S Tvojim Bohom) (Возлюби ближнего своего (Господом твоим),1967)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *