O Hierarchii

„Pokračujem v písaní o Hierarchii, pretože tento pojem, ktorý v sebe zahŕňa celý základ života, celú evolúciu ducha a všetky myšlienky, ktoré ešte neboli dostatočne osvojené. S týmto uvedomením sa treba poponáhľať, čas neznesie odklad, pretože sa nachádzame uprostred veľkého Armagedonu. Iba prijatie tohto veľkého spásonosného princípu v celom duchu nám poskytne rozšírenie vedomia, ktoré je veľmi potrebné pre úspech. Každodenné cvičenie v prejavovaní vyššej starostlivosti o všetko, čo nám bolo zverené, o všetky základy, korunuje naše diela vyšším víťazstvom.

Predovšetkým buďme úprimní a priznajme si, že všetky ťažkosti a neúspechy pochádzajú len z prejavenej neostražitosti ku daným pokynom, zo zábudlivosti, ľahkovážnosti, pochybnosti a závisti sebectva. Červ pochybností sa totiž nedá utajiť, jeho prítomnosť je možné zistiť aj nevycibreným pozorovaním. Použime proti tomuto parazitovi najúčinnejší prostriedok – takýmto liekom je naplnenie srdca vďačnosťou ku Veľkému Učiteľovi. Niekedy je užitočné porovnať sa s miliónmi zmietajúcich sa duší, ktoré nevedia o zajtrajšom dni. Je užitočné obzrieť sa späť a urobiť si, pokiaľ je to možné, nestranné zúčtovanie o tom, čím sme boli a čím sme sa stali. Je užitočné precvičiť si fantáziu a predstaviť si, aký by bol náš osud bez múdreho a láskavého Vedenia? A napokon je nanajvýš užitočné neustále pred sebou niesť ukázané míľniky budovania kultúry budúcnosti.

Ak sa naše srdcia po takomto poctivom a všestrannom preskúmaní nenaplnia vďačnosťou, oddanosťou a láskou k Darcovi a Učiteľovi, potom vskutku vyschli a naše vedomie sa stalo chudobným. Ak by naša myseľ dokázala na okamih pochopiť silu, krásu a nemennosť veľkého zákona Hierarchie, všetky malé, nízke city a myšlienky by sa ponorili do jediného bezhraničného upriameného úsilia o naplnenie Vôle tohto vedúceho a tvorivého Počiatku. Pevne by sme si uvedomili, že plnením daných pokynov podľa svojich schopností pomáhame predovšetkým sebe.  Veď nikdy sa nedáva taký pokyn, ktorý by sa nedal uplatniť alebo podľa ktorého by sa nedalo konať. Jeho zdanlivá neuplatniteľnosť spočíva len v nepoužiteľnosti nášho malého vedomia a našej nepohotovosti, vo zvyku vzdávať sa pri prvom odmietnutí, v priklonení sa k názoru často veľmi obmedzeného a vulgárne autoritatívneho meštiaka, zo strachu, „Čo si o nás pomyslia“. A kto si to o nás pomyslí?! Je načase tento strach zahnať všetkými mierami. Je čas sa utvrdiť sa vo svojej dôstojnosti a vo svojich silách. Ako povedal veľký Mysliteľ: „Ten, kto počúva názor más, sa nikdy nepzdvihne nad dav.“

Učenie hovorí prísne proti sebavedomiu, avšak viera vo vlastné sily so srdečnou úctou k Hierarchii nie je sebavedomím a len utvrdzuje najlepšie výsledky. Sebavedomie je nezlučiteľné s úctou k Hierarchii, pretože jedno vylučuje druhé. Sebavedomie nikdy nevyplní pokyny dôkladne, ale vždy ich bude skresľovať podľa úrovne svojho vedomia, obmedzeného sebectvom. Dôsledky prekrútených Pokynov si možno ľahko predstaviť! Nebudú mať často opačný výsledok? Je povedané, že: „Skreslenie pokynu je podobné vlaku, ktorý zišiel z koľajníc“. Taktiež: „Napoly vykonaný pokyn je ako dom bez strechy alebo polovičná dávka spásonosného lieku, pričom oboje prinášajú rozklad a záhubu.“ Ak chceme prejsť bez ujmy týmto pre celý svet náročným obdobím, musíme sa utvrdiť v základoch Učenia Svetla a napnúť všetku svoju pozornosť, bystrosť a zmyslové poznanie a bez meškania ich uplatniť v živote, pretože úspech závisí predovšetkým od termínov. A každý pokyn Učiteľa sa dával a dáva s ohľadom na termín. Vyplnenie pokynu, ktoré nie je včasné, môže byť deštruktívne a v tom lepšom prípade bez výsledku. Poznanie termínov je najväčším poznaním, pretože vo všetkých oblastiach života závisí úspech od dodržiavania správnych termínov a poznania smerovania. Preto vy, ktorým je oboje dané, ochraňujte tieto poklady!“

13.05.1931 Z listov E.I.Rerichovej 1929-1938 zväzok 1

N.K.Rerich – Fiat Rex (tryptych) (Fiat Rex (триптих))
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *