Astrálne telo

„Astrálne telo je vodičom emócií. Skladá sa z matérie Jemnohmotnej Úrovne rovnako ako sa fyzické telo skladá z matérie hmotného sveta. Táto matéria sa svojím zložením, t. j. hustotou a rozriedením líši od človeka k človeku, tak ako sa fyzické telo opilca líši od fyzického tela askétu. Rozdiel v zložení fyzických tiel ľudí je obrovský a ich rozmanitosť je veľká. Podobne veľký je aj rozdiel v matérii astrálnych tiel živých i zosnulých ľudí. Hrubé a znečistené fyzické telo, otrávené jedmi rozkladu, má aj astrálne telo zodpovedajúceho zloženia. Astrálne telo, ktoré je jemné, rozriedené a očistené od všetkých nečistôt sa v zložení svojej matérie od predchádzajúceho úplne líši. Úlohou je rozrieďovať a očisťovať fyzické telo a zároveň, súbežne s tým zjemňovať a očisťovať telo astrálne.
Obe telá sa zušľachťujú myšlienkami, slovami, činmi a emóciami, ktoré ich sprevádzajú. Všetko, čo sa v človeku deje, ho robí okamžite temnejším alebo svetlejším a to – vo všetkých telách. Malé sebapozorovanie ukáže, ako na celé telo pôsobia emócie, myšlienky, pocity a ako na ne pôsobia vlastnosti ducha, napr. nebojácnosť, istota alebo upriamené úsilie. Na sebe samom sa dá veľa pracovať a čím viac poznania vlastníte, tým viac je práce. Zjemňovanie a rozrieďovanie svojich vodičov (schránok) – no nie je toto veľkou úlohou? Veď je to tak veľmi potrebné – a to najmä pre prebývanie v nadpozemskej úrovni. Látka matérie astrálneho tela, ktorá je zvyknutá vibrovať na určitej vlne a reagovať na dojmy toho či onoho zvyčajného poriadku, sa stáva čímsi ustáleným, schopným reagovať na pôsobenie práve tých javov, ktoré sa utvrdili počas života.
Po opustení fyzického tela zostáva človek v (energetickej) schránke, ktorá bola ním samým ohrubená alebo zjemnená, ktorá dokáže reagovať len na tie energie zvonku, ktoré sú pre ňu zvyčajnými a s ktorými sa zžila na Zemi. Preto je tak naliehavo potrebné očisťovanie vodičov alebo schránok, vrátane tej hmotnej. Tento proces je najjednoduchší na Zemi a najťažší v Nadpozemskom Svete. Vibráciám nežiaduceho rádu v schránkach sa treba úplne vyhnúť, pretože zatemňujú auru a vnášajú do nich prvky nižšej kvality. Je čas si uvedomiť, že hoci drevo zo šibenice a drevo z kríža, napríklad borovice, je rovnaké ale psychicky je ich nasýtenie odlišné. Fyzické telo však nie je strom a podľa znečistenej schránky bezuzdného opilca na jednej strane a dobrého športovca na strane druhej možno vidieť, aké rozdielne je zloženie ich tiel, aj pri nízkej duchovnosti športovca. Zriedenie a zjemnenie vodičov je naliehavou úlohou, pretože tento proces je dlhý a trvá mnohé roky. Cieľom ľudskej evolúcie je rozriediť a zjemniť hmotu fyzického tela aj hmotu planéty. V siedmom kruhu, v siedmej rase, budú Zem a telá ľudí nehmotné, ale napriek tomu materiálne, pretože od matérie, nech je akokoľvek zjemnená a presvetlená, nie je možné ujsť…“

Hrany Agni Jógy 1963 211. (26. apríla)

N.K.Rerich – Archát (Архат, 1932)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *