Krása – je motorom evolúcie ducha

Hľadajme, všímajme si a utvrdzujme ju, Krásu, vo všetkom: v lupeňoch a vôni ruže, vo východoch a západoch slnka, vo svite Ďalekých Svetov, v medziľudských vzťahoch, v harmónii a žiare našej aury. Jedným slovom, všade a vždy sa ju snažme vidieť a slúžiť jej, stelesňujúc ju v našich skutkoch, pocitoch a myšlienkach. Ľudia považujú seba za služobníkov rozličných aspektov bytia v rôznych podobách. Teraz, keď je Nami ohlásená Krása, nech sú Moje deti služobníkmi Krásy.
Hovorme o Kráse vnútorného sveta človeka, o harmónii jeho vyžarovaní, o zladení celej jeho bytosti. Dosiahnuť tento súlad znamená utvrdiť Krásu vyjadrenia vlastného ducha. Podráždenosť, zloba, závisť, nehanebnosť alebo ostatné podobné malicherné city, všetko zlé a temné, sú opakmi Krásy a slúžia ako utvrdenie škaredosti.
Princíp Krásy je možné jasne udržať v popredí vedomia a nezabúdať na ňu ani na chvíľu. Krása vládne vo Vyšších žiariacich Sférach a v dimenzii Ďalekých Svetov. Krása znamená spásu pre ľudí a sama ju ľudstvu prináša. Naplniť ňou všetok život, všetky myšlienky, každý krok, každý pohyb bude úlohou ohlasovateľa Novej Epochy Ohňa.
Nižšie vrstvy astrálneho sveta sú plné obludnej mrzkosti a zápachu rozkladu. Aróma blahovône Krásy a zápach škaredosti náležite charakterizujú pól Svetla a pól tmy. Svetlé, čisté, vznešené, harmonické myšlienky sú prekrásne a voňavé. Tma zapácha. Svetlo je voňavé a prejavuje sa v Kráse svojich nespočetných foriem. Nemožno váhať medzi výberom toho, čomu slúžiť – Kráse alebo škaredosti, Svetlu alebo tme. Je potrebné pochopiť celú hĺbku významu Krásy a slúženia jej vo všetkých formách prístupných človeku, aby sa on navždy odvrátil od akejkoľvek mrzkosti – teda tmy, ktorú ona predstavuje a vyjadruje. Nech je reč krásna a tiež pohyby a gestá a všetko ľudské správanie vo všetkých detailoch jeho každodenného prebývania na Zemi.
Keď sa vo vzťahoch medzi národmi a štátmi ustanoví Krása, svet bude zachránený. Krása – je motorom evolúcie ducha k najvyšším výšinám (duchovných) dosiahnutí.

Hranice Agni Jógy 1967, čl.340 (15. júna)

N.K.Rerich – Polnočné (Полунощное, 1940)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *