Ako čítať knihy Živej Etiky


Učenie Živej Etiky je dané Učiteľmi Múdrosti. Aby ho človek pochopil až do konca, musí dosiahnuť stupeň Učiteľov. Dovtedy si človek môže Učenie prečítať mnohokrát a s rozširujúcim sa vedomím v ňom nachádzať nové a nové myšlienky. Ak sa vedomie od posledného čítania danej knihy Učenia stihlo do určitej miery rozšíriť, nájde v nej opäť niečo úplne nové. Ak vedomie nepokročilo a zostalo na rovnakej úrovni, ďalšie čítanie už nič neprinesie a bude nezaujímavé. Preto s rastom ducha každé nové čítanie kníh Učení prinesie vždy viac a viac nových poznatkov. A podľa ich kvality sa dá usudzovať o napredovaní ducha. Ak je pri opakovaní, t. j. ďalšom čítaní, kniha plná vyššie naznačených novôt, znamená to, že vedomie stúplo na ďalšiu alebo vyššiu špirálu. Ak sa zdá, že všetko je už známe a nie je tam nič nové, vedomie sa počas tohto intervalu nestihlo dostatočne rozšíriť. Okrem toho špirálové čítanie kníh Učení, keď sa knihy čítajú jedna za druhou v postupnom poradí, je plodnejšie, pretože vtedy vedomie sleduje rytmus rastu a prehlbovania danej témy.

Hrany Agni Jógy 1964, 483. (Sept. 20).


Odovzdávam Príkaz Učiteľa. Zhromaždite svoje sily a pripravte svoje vedomie na prijatie mocného ohnivého duchovného výboja mimoriadnej sily. Vedomie by malo byť oslobodené od všetkého odpadu a nánosov drobných svetských vecí. Nech je sústredené na Nás, na Učiteľa, na Hierarchiu Svetla a jej úlohy. Nech sa myslenie nestane osobným, ale nadosobno-planetárnym. Takto bude ľahšie pomáhať Učiteľovi i sebe samému v tomto hrozivom čase. Spojenie takto očisteného vedomia s Nami nech je neustále. Zostaňte nerozlučiteľní, blízki a silní, jeden pri druhom. A nech je kruh silný a obrátený k Nám.

Hrany Agni Jógy. 1962, 091. (M. A. J.)

N.K.Rerich – Kniha múdrosti (Книга мудрости, 1924)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *