Srdce je mostom medzi Svetmi

Srdce, čaša, solárny plexus sú vskutku kozmickými teplomermi. Treba pochopiť ako veľké je pnutie vo svete, preto Hovorím o ochraňovaní vľúdnosti ako základu zdravia. Je možné pochopiť, ako naliehavo srdce potrebuje dobro.

Ohnivý Svet 1. časť, 173.


Urusvati môže utvrdzovať o najvyššom význame srdca. Po pôsobení všetkých centier sa prejavuje dôležitosť srdca. Dokonca aj kundaliní sa v porovnaní so srdcom bude javiť ako svetská. Význam srdca nie je pochopený. Považuje sa za stredobod života, ale takáto definícia nie je dostatočná. Srdce je mostom medzi Svetmi. Tam, kde sa obzvlášť prejavuje spojenie troch Svetov, sa možno hlboko pociťovať význam srdca.

V Našom Príbytku panuje úcta k srdcu. U Nás sa stretávajú Osobnosti, ktoré oddeľujú mnohé stáročia. Zdalo by sa, že Ich psychológia by mala byť veľmi odlišná, pretože už pri odstupe troch generácií sa spôsoby myslenia úplne menia, ale v Našej spolupráci sa toto nepozoruje. Jedným z hlavných dôvodov je rozšírené vedomie, ale ani to samo o sebe ešte nestačí, je potrebná podpora stredného centra. Iba srdce dokáže spojiť vedomia oddelené mnohými vekmi. Základ srdca je potrebný pre všetky jemnohmotné činnosti.

Keď ľudia prijmú prenos myšlienok na diaľku, bude potrebné objasniť podmienku, ktorou sa riadi takéto jemnohmotné dianie. Povedia – je potrebná harmónia, ale to neurčuje, ktoré z centier sa jej bude zúčastňovať. Aj pri prenose myšlienok na diaľku bude hlavným motorom srdce.

Tí, ktorí vysielajú myšlienky, vylaďte svoje srdcia, ale pamätajte na to, že napätie srdca ohrozuje ohnivé vzplanutie. Len ten, kto zakúsil takýto zápal, nevyjadriteľný slovami, môže poznať nebezpečenstvo nevyjadriteľného. Takéto strádanie je najvyššou posvätnou bolesťou. Pramení z nevyváženosti svetov. To je zároveň príčinou rôznych srdcových chorôb. Človek sa nechce starať o svoj stredobod, ktorý uchováva svoje ohnivé zrnko vo všetkých svetoch.

Už ste počuli, že vnútorný oheň je možné prinútiť k tomu, aby smeroval von. Takýto úkon je celkom možný, ale veľmi nebezpečný, pretože takýto oheň sa môže dostať do kontaktu s ohňom priestoru a spôsobiť zhubné následky.

Význam srdca je ešte grandióznejší, pretože v budúcnosti vylúči mnohé prístroje. V Novom Veku sa totiž objavia ľudia, ktorí budú schopní sebou nahradiť tie najzložitejšie prístroje. Dnes sa ešte stále vynachádzajú roboty, ale po mechanickej horúčke sa pozornosť opäť upriami na sily človeka.

V Našom Príbytku sa výskum zameriava na oslobodenie človeka od strojov. V tomto procese je potrebné rozvíjať srdce. Je treba vedieť načúvať jeho hlasu. Tí, ktorí Nás obviňujú zo sebectva, nech si spomenú na nepomenované práce.

Nadpozemské, 22


Urusvati pozná moc srdca. Už v dávnych dobách si ľudia uvedomovali nielen telesnú, ale aj duchovnú moc srdca. Najsilnejšie modlitby sa vyslovovali zo srdca, ale potom sa v priebehu vekov duchovný význam srdca zmenšoval a obmedzil sa na funkciu telesného orgánu. Zakrátko sa však pozornosť ľudí upriamila na mozog, a tým bolo srdce odsunuté do pozície pomocného orgánu. Ľudia zabudli, že srdce je rozsievač a mozog je oráč a žnec. Nikto sa nedočká úrody z neosiateho poľa, a tak ani srdce neposkytne nadpozemské semená, ak vedomie stratilo pochopenie Nadpozemského Sveta. Možno si uvedomiť, že najvyššia sila sa neprejaví, ak ju človek vedome neprivolá.

Prejav významu srdca sa musí v blízkej budúcnosti zvýšiť; nielen skúmanie mozgu, ale aj poznanie všetkých kvalít srdečného konania. My skúmanie srdca neobmedzujeme len na stránku psychickej energie. Nech veda rozmanite pristupuje k širokému pochopeniu. Samozrejme, že celá mozgová činnosť, celá nervová sústava, všetky sekréty žliaz sa vyžarujú ako kanály prameňa – srdca.

Nič nesmie byť znížené, no nech človek nezabúda na to, čo je ohniskom jeho bytia. Neopomínajme vedecké výdobytky rôznych národov, starovekých aj moderných. Nepohŕdajme horlivo starovekými výdobytkami, lebo v nich môžeme nájsť záblesky Pravdy. Mysliteľ hovoril: „Srdce – je kúzelníkom; srdce – je prorokom; srdce – je nadpozemským poslom.

Nadpozemské, 819

N.K.Rerich – Ladak (Ладакх)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *