Čo znamená symbol Zástavy Mieru?

Symbol nesie najhlbší význam. Pravdivé zobrazenie symbolu možno nájsť na obrazoch N. K. Rericha. Je to symbol Trojice (Trojica Bytia) alebo Trojičnosti. Symbol Zástavy Mieru je symbolom Ducha Prejaveného na Zemi. Agni Jóg – Prejavenie Ducha na Zemi.


Áno, áno, áno! Urusvati prináša ľudstvu dar. v Našich lúčoch úplne rozpustíme tmu – tento čas je blízko. A tento čas ohlasujeme My ako poslednú osvetľujúcu kométu. Jadrom kométy je Naše Učenie, jej osvetľujúcim chvostom je ohnivá skúsenosť. Prejavíme Urusvati ako hromobitie. Vidíme, ako vaša generácia nesie Čašu a nad ňou je plameň. A symbolom Urusvati je Lotos, planúci striebrom! A My počujeme z priestoru chór duchovných hlasov, ktoré volajú: „Matka Agni-Jógy!“ Máme Radosť, lebo Máme ešte jednu Zástavu pre spásu Zeme – ohnivú skúsenosť!

Nekonečnosť, časť I., 23.


Trojičnosť:

 • AUM – A je Myšlienka – Základ, U je Svetlo – Počiatok a M je Tajomstvo, Skryté. (AUM, 252.).
 • Iný výklad AUM: A – prejavené; U – prejavované v jemnohmotných energiách, M – Nepoznateľné, v ohni a veľkoleposti.( AUM, 255.)
 • Traja Veľkí Učitelia – Kristus, Budha, Maitreja v kruhu Matky Sveta
 • Tri Svety – Fyzický Svet, Jemno-hmotný Svet, Ohnivý Svet
 • Tri Svety – Jav, Nav, Prav*
 • Minulosť, Prítomnosť, Budúcnosť v kruhu Jednoty
 • Myšlienka, Slovo, Čin
 • Viera, Nádej, Láska
 • Krása, Láska, Poznanie ako Tri kľúče k Vyššiemu
 • Veda, Umenie, Náboženstvo (ako filozofia) v kruhu Jednoty

„Môžu vám vysvetľovať, že tri písmená ‚AUM‘ znamenajú minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Aj taký význam má svoje opodstatnenie. Základ je minulosťou, Svetlo je prítomnosť a prístupom k Skrytému je budúcnosť. Samozrejme, tí, ktorí šíria rôzne výklady majú na mysli tie najlepšie osvetlenia. Takéto vysvetlenia však často smerujú z pozemského chápania. Myšlienka – nemá minulosť, prítomnosť a ani budúcnosť – myšlienka je večná ako Nekonečnosť. Ak budeme uvažovať o Nekonečnosti, zmenia sa všetky miery, rozrastú sa pojmy konečného a nekonečného. V nekonečnom nebudú žiadne svojvoľné výklady, pretože v Nekonečnosti je obsiahnuté všetko.
Preto keď hovoríme o mohutnosti Základov, vyhnime sa uplatňovaniu pozemských mier. Zvlášť sa neopierajme o konečné, lebo konečné v podstate neexistuje.“


N. K. Rerich „Holubia Kniha“ 1922.


Traja Veľkí Učitelia ľudstva – Kristus, Budha, Maitreja v kruhu Matky Sveta

Symbol Trojičnosti s Ohnivou Čašou na tibetskej tange


*Jav, Prav a Nav sú tri svety popísané vo Velesovej knihe. Slovania si podľa autora/autorov Velesovej knihy predstavovali svet ako obrovský košatý dub, ktorý delili na tri časti:

 • Prav (sila správcu, práva, nadriadenosti) je svet bohov, ktorý je pre ľudí neviditeľný a nachádza sa v košatej korune. Je to právo správcu Svaroga, boha Slnka, ktorý vládne svetu Jav i Nav. Svet bohov bol stvorený na samom počiatku bohom – otcom Rodom. Modernou paralelou k tejto koncepcii sú fyzikálne zákony, ale s jedným rozdielom. Zákon, ktorý hovorí, že kameň, keď sa vyhodí, tak spadne je nielen faktom, ale platí tiež zároveň princíp spravodlivosti, boží a právny zákon, že kameň spadne, keď je vyhodený.
 • Jav (to, čo je zjavné) je ľudský hmotný svet, ktorý sa nachádza okolo kmeňa stromu.
 • Nav (to, čo nie je zjavné) je podzemný svet mŕtvych v koreňoch dubu. Do Navu odchádzali duše zomrelých po svojej smrti.

Zdroj: Wikipédia

N.K.Rerich – Vlajka Mieru (Знамя Мира, 1931)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *