Premýšľajte o príčinách stávajúceho

Urusvati veľmi dobre vie, že najťažšie je zladiť prúdy ľudskej slobodnej vôle. Nejestvujú žiadne také pohromy, ktoré by upriamili pozornosť ľudstva na podstatu toho, čo samo tvorí. Pripomeňme si, ako sa počas niekdajších veľkých katakliziem zvyšní obyvatelia neobťažovali premýšľať o príčine toho, čo sa stalo. Považovali sa za nevinné obete akéhosi nepriaznivého osudu. Nezdokonaľovali svoje vedomie a namiesto očisty sa púšťali do nových súbojov šialenej vôle.
Prúdy vôle sa rýchlo zrážajú a nedisciplinované myslenie zapĺňa priestor najničivejšími výbuchmi.
Nevedomci zrejme opäť vyhlásia, že My sa vyhrážame a zastrašujeme. Nech sa však obrátia k tabuľkám histórie. Nech si dohľadajú záznamy o pohromách ľudstva. Nešťastia nepochádzajú z neba, ale z ohnísk zeme.
Ľudia prenasledujú svojich vlastných spasiteľov, pričom ich možno prirovnať k hudobníkovi, ktorý pred vystúpením popretŕhal všetky struny.
Nie je možné vyhnúť sa obvineniam z nemilosrdnosti, keď pomenúvame prirodzené dôsledky nevedomosti a šialenstva.
Neexistujú pozemské slová, ktoré by dostatočne varovali ľudí, aby neničili seba, aby neničili celú planétu, aby neznesväcovali priestranstvá. Na to, aby sme ľudstvu prinášali spásu, je potrebná trpezlivosť, ktorá je budovaná po dlhé veky, pričom vždy vieme, ako bude odvrhnutá a ukrižovaná. Každý deň a každú hodinu Nás niekde odsudzujú a odmietajú Pomocnú Ruku. Možno si predstaviť, aké prúdy svojvoľného šialenstva zaplavujú každé úsilie blahovôle! Načo premýšľať o vzdialených hierofantoch zla, keď ľudia, ktorí údajne bojujú proti zlu, sami znásobujú maximá zla.
Taký je stav Zeme. Nevďační synovia Zeme sa ženú, aby priblížili katastrofu, a každé varovanie sa považuje za urážku.
Takto svet pomenúva pravdu o Golgote. Preto je potrebné poznať aj túto stránku Nášho vnútorného života. Poznajte ju a usilujte sa prejaviť pochopenie pre dianie.

Nadpozemské, 94. 1938

N.K.Rerich – Ochranca (Защитник, 1937)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *