Naliehavosť uvedomenia si Nového Veku

„…Na záver vám chcem pripomenúť mimoriadnu naliehavosť toho, aby sme si uvedomili príchod Nového Veku. Ohnivé energie sa v strašnom napätí náhlia k Zemi a nerozpoznané a neuplatnené spôsobia a už spôsobujú ničivé zemetrasenia a iné kozmické perturbácie, ako aj revolúcie, vojny a nové epidémie. Sme na samom prahu nového veku, novej rasy, a preto možno našu súčasnosť prirovnávať k posledným dňom Atlantídy, o ktorej existencii sa veda presvedčuje čoraz viac.
Venujte pozornosť všetkým nezvyčajným a ničivým znameniam vo všetkých oblastiach života a mnohé sa vám vyjasní; a uvidíte, kde sa zapaľujú záblesky nového veku, veku duchovného zmýšľania a veľkej spolupráce medzi národmi v znamení Kultúry. Uvedomenie si príchodu tejto veľkej doby by malo znásobiť silu každého citlivého ducha a nasmerovať ho k radostnému budovaniu spoločného dobra pod zástavou, ktorú nazývame Zástavou Mieru a Kultúry.“….

E. I. Rerichová. List. Zväzok 1. 28.08.1931


„… Srdečné upriamené úsilie k Veľkému Obrazu – je nad všetkými fyzickými cvičeniami. Nepoužívajme všetko svoje úsilie na umelú gymnastiku, ale na účinné slúženie Ohnivému Srdcu Toho, ktorý stojí v krvavom pote na nemennej Stráži a teraz stojí na Čele Síl Svetla bojujúcich proti Temnote.
Armagedon totiž už nie je vzdialenou víziou, ale hrozivou, strašnou skutočnosťou. Preto sú všetci tí, ktorí pracujú na oddelení, takí trestuhodní. Vari sa ľudia stali načisto slepými a hluchými a nevidia všetkých hrozivých zvestovateľov Veľkej Bitky?“…?

E. I. Rerichová. List. Zväzok 1, s. 269

N.K.Rerich – Ochraňujúci (Охраняющий, 1925-1926)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *