Každá výzva do Vyššieho Sveta je volaním spásy

…Je potrebné nosiť v srdci úctu k Vyššiemu Svetu ako k tomu najdôležitejšiemu a najkrajšiemu v pozemskom živote.

Aum. 107.


…Pozemské silné myšlienky vyvolávajú v Jemnohmotnom Svete prehĺbené vibrácie, teda Jemnohmotný Svet znie na pozemské myšlienky. Človek musí pamätať na dôležitosť svojej úlohy, na svoj záväzok a dlh… Jemnohmotný Svet počúva výzvy a chápe ich význam… Najlepšou modlitbou bude nezištnosť a prianie dobra…

Aum. 105.


…Pochopme veľké dielo neviditeľného. Sily Vyššieho Sveta nepoznajú odpočinok. Takáto svetlá Moc nech vedie každého pocestného v nočnej hodine.

Aum. 106.


Divokosť a zhrubnutie dnes dosahujú neuveriteľné hranice… Preto je každá výzva do Vyššieho Sveta volaním spásy.

Aum. 109

…Učiteľa netreba uctievať, ale dôvera v Učiteľa bude jediným životne dôležitým spojením s Vyšším Svetom… Pochopenie Učiteľa je najpevnejším pilierom celého národa. Rozvrátenie pojmu Učiteľa by bolo zánikom dosiahnutí…

Aum. 110.

N.K.Rerich – Šara MUREN (Шара-Мурен, 1936)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *