Beseda o tom Najkrajšom

Aum. 43. ..Pripojme sa k Vyššiemu Svetu podľa príťažlivosti srdca. Pozemský život je možné premeniť spojením s Vyšším Svetom, inak sa utrpenie nezmenší, naopak, ono povedie k záhube. Najlepšie Presvetlenie sa prejaví Zhora.

Aum. 45. …Pokoj vedomia sa formuje v miere poznania Vyššieho Sveta. Niet väčšej radosti a krásy ako utvrdenie existencie Vyššieho Sveta. Modlitba sa vytvorila z dôveryhodnosti živého spojenia s Vyšším Svetom. Samotné uvedomenie takéhoto spojenia robí človeka silným a upriameným. Prejavte úctu všetkému, čo nesie znaky Vyššieho Sveta.

Aum. 56. …Modlitba zvyčajne vyvoláva jasnomodré a fialové plamene. Môže existovať i strieborná modlitba, no naopak nemožno si predstaviť hnedú modlitbu. Svetelný základ v pozemskej existencii je veľmi podstatný. Môžete sfalšovať zvuk hlasu, ale vyžarovanie srdca bude pravé.

Aum. 57. … Modlitba je čistič. Duchovné zdravie je základom zdravia tela. Modlitba, ako skutočné spojenie s Vyšším Zdrojom, bude najlepšou čističkou tela od všetkých chorôb…

Aum. 60. … Každá viera odhaľuje Anjelov Ochrancov, tak aj Vodcov a Utešiteľov – pod rôznymi menami – čo sú rovnaké pojatia Hierarchie… Nech každý chápe svojim vlastným spôsobom ale nech sa každé srdce usiluje Nahor. Len toto je cesta k zdokonaľovaniu.

Prejavom modlitby je rozhovor o tom Najkrajšom.

Aum. 61. … Modlitba je oduševňovateľka k poznaniu… Modlitba je rozhovor plný lásky a oddanosti.

Aum. 62. …Práca je modlitbou.

Úryvky z knihy AUM

N.K.Rerich – Genezaretské jazero (Генисаретское озеро, 1939)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *