Poslaním človeka je nekonečné poznávanie

Údelom človeka je poznávanie sveta, ktorý ho obklopuje, t. j. Nekonečna, poznávanie, ktoré nemá konca. Sféra jeho poznávania sa neustále rozširuje a samotný poznávací aparát sa zdokonaľuje a zušľachťuje. Ľudstvá iných, vyšších planét vás predišli vo mnohom. Preto je Poukázané na upriamenie ku Ďalekým Svetom. Toto upriamenie povedie k skutočnému spojeniu s nimi. Kontakt s ľuďmi, ktorí dosiahli vyšší stupeň evolúcie, dá ľuďom na vašej planéte veľmi veľa a hlavne ukáže, akým smerom sa bude vyvíjať pozemské ľudstvo. Teoretické údaje o nových Rasách a nových Kruhoch dostanú reálne utvrdenie. Budú lietať aj medziplanetárne lode, ale hlavným komunikačným kanálom bude aparát ľudského organizmu a jeho otvorené centrá. Jedného dňa nahradí všetky prístroje, pretože v človeku je potenciálne obsiahnuté všetko. Samozrejme, pre masu celého ľudstva sa to nestane tak skoro, ale jednotliví ľudia, ktorí už dosiahli, budú viesť a už i vedú pozemšťanov do budúcnosti. Najťažšou etapou na tejto Ceste je prechod z Kali do Satja Jugy, z veku temnoty do Veku Svetla. Čas však plynie, nedá sa zastaviť a tento prechod sa dokončí. Nové Nebo a Nová Zem, očistené od temných nánosov, dajú človeku nové možnosti pohybu do budúcnosti, ktorá mu je súdená.“

Hrany Agni Jógy 1971. 607. (6. októbra)

N.K.Rerich – Kalki Avatar, (Калки Аватар, 1932)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *