Láska je základom všetkých dosiahnutí

„Cesta zdokonaľovania, cesta Učenia Života, vskutku nie je ľahká, avšak ako veľmi je bohatá, ako je široká a ako veľmi sa všetky jej ťažkosti premieňajú na naše najlepšie dosiahnutia, pokiaľ kráčame a v srdci nosíme narastajúcu lásku k Tomu, Ktorý nám ukázal, kde a v čom je naša skutočná radosť. Túto radosť nám nikto a nič nemôže vziať. Radosť rozširovania vedomia, radosť spolupráce, radosť lásky a približovania sa.

Rodní, najviac zo všetkého ochraňujte takúto Vašu lásku, pretože schopnosť milovať, alebo lepšie povedané dar lásky, je “sézamom” pre všetko. Láska je základom všetkých dosiahnutí, všetkých vlôh, milujúce srdce je zárukou všetkých možností. A strádanie v láske iba napomáha očisteniu a zjemneniu našich citov. Láska všetko berie, ale i všetko dáva. Láska vskutku zahŕňa celý Vesmír, preto sa ničoho nebojte, lebo všetko i to najťažšie môže byť láskou prežité, odžité a premenené na to najkrajšie.

Veď láska je základom a najväčšou pákou Vesmíru. Všetky svety sa začínajú kozmickou láskou, všetko sa udržuje len láskou. Majúc na pamäti tento základný vesmírny zákon, správajme sa pozorne a so všetkým sústredením ku rozvíjaniu tohto najväčšieho daru, ktorého ochrancom je naše srdce. Dnes, keď je svet preplnený nenávisťou, tej najkrutejšej formy ľudskej neznášanlivosti, ktorá môže priviesť k zničeniu planéty, utvrdzujme lásku v jej kozmickom význame. Otvárajte teda Vaše srdcia v horúcom zápale lásky ku všetkému Krásnemu a ako odpoveď prijmete drahocenné iskry milosti, ktoré sa nesú priestorom, z Klenotnice Svetového Srdca.

Nech sa mladé srdcia, ktoré ešte nie sú otrávené pokrytectvom, tým jedom, ktorý ničí najlepšie výhonky srdca, započúvajú do slov lásky roztrúsených ako perly v knihách Učenia Života. Nech zapália svoje lampáše neuhasiteľným ohňom v úsilí o krásu nekonečného zdokonaľovania, ktorého symbolom je Tvár Veľkého Učiteľa. Rodní, milujte Učiteľa!

Ten, kto miluje, ten i dôveruje a ten vie, že plameň oddanosti a vďačnosti stúpa ponad ostatné obety, preto nech nás plameň a radosť týchto obiet osvetľuje a zohrieva na ceste k cieľu, ktorý sme si vybrali, k prekrásnej láske v službe Spoločnému Dobru.

Na tejto ceste služby nájde každé očistené a zušľachtené srdce sebe odvetnú vibráciu a splynie s ňou vo vysokej harmónii, keď nastane jeho hodina. Milujte Učiteľa! Milujte v radosti a ešte viac v hodinách ťažkostí. V láske buďme štedrými darcami, nie predajcovia a potom príde všetka radosť.

Kresťanstvo, nasýtené láskou mučeníkov, mocne a živelne zmylo rozkladajúci sa svet starých bohov, tak nech svetlá viera v živé vzkriesenie ducha umyje a vylieči všetky rany, ktoré sa zhromaždili na prahu novej a lepšej budúcnosti ľudstva, okrídleného všetkými dosiahnutiami skutočného Poznania, potvrdeného svetlou náukou zajtrajška.“

Úryvok z listu E.I.Rerichovej Z.D Fozdikovej, 16.5.1941

N.K.Rerich – Himaláje (Гималаи, 1933)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *