Matka Sveta

Osvietenie, 2-VIII-11

Už som vám Povedal, že Matka Sveta skrýva Svoje Meno. Už som vám Ukázal, ako Matka Sveta zakrýva Svoju Tvár. Už som spomenul Matku Budhu a Krista. Samozrejme, teraz je čas ukázať na to, že je Ona je Matkou Vladykov – nie je symbolom, ale veľkým prejavom Ženského Princípu, ktorý predstavuje duchovnú Matku Krista a Budhu. Tá, ktorá ich učila a odprevadila ich na hrdinstvo. Matka Sveta od dávnych vekov posiela na hrdinský čin. Naprieč históriou ľudstva sa tiahne Jej Ruka neprerušiteľnou niťou. Na Sinaji zaznel Jej hlas. Obraz Kálí bol prijatý; dala základy Isis a Ištar. Po Atlantíde, keď bol udelený úder kultu ducha, Matka Sveta začala tkať novú niť, ktorá teraz zažiari. Možno vymenovať veľa príkladov, kedy i vysokí mágovia po sebe zanechali nečakané následky svojich činov a následnú túžbu nájsť oporu v nižších vrstvách matérie. Takéto skresľovanie možno nazvať kanálom intelektu, ktorý na dlhý čas oddialil komunikáciu s inými svetmi. Teraz mechanicky hľadajú niečo, čo je už duchovne ohraničené. Učením budúcej éry bude spojenie ducha s intelektom. Chod planét umožňuje urýchliť komunikáciu medzi svetmi a vývoj ľudského ducha sa bude uberať novými cestami.

Z knihy Hierarchia

… Vlayka Šambaly je Ohnivým Hýbateľom Života a Ohňa Matky Sveta …
… Maitreja chce premeniť život na Zemi na jas Matky Sveta …
… Vyhlasujem Ťa za veľkú Spolupracovníčku Kozmického Rozumu. Vládkyňa nad všetkými kozmickými silami, Ty nesieš v sebe to najvnútornejšie semienko, ktoré dáva žiarivý život. Vládkyňa, utvrdzujúca všetky prejavy Rozumu, Ty si Darkyňa radosti z kozmickej tvorivosti. Vládkyňa, ktorá ozdobí usilovnú krajinu tvorivým ohňom. Vládkyňa Mysle a Rozširujúceho sa Života, Tebe prejavujeme žiaru Nášho lúča. Matka, Vladykami ctená, v srdciach nosíme oheň Tvojej lásky. V Tvojom Srdci žije lúč dávajúci; v Tvojom Srdci sa rodí život a My lúč Vládkyne potvrdíme. Áno áno áno! Takto Vesmír žije na veľkosti Dvoch Počiatkov, áno, áno, áno! …

Z listov Eleny I. Rerichovej

9.3.1935

Teraz o Matke Sveta. Každý koncept musíme prijať v rôznych aspektoch. Každý kozmický princíp alebo prejav má na Zemi svoje vlastné odzrkadlenie alebo zosobnenie. Matkou Sveta, zvažovanou vo svojom kozmickom aspekte, je teda Mulaprakriti, ktorá je všeobsahujúca, vševytvárajúca. Ale v pozemskom odzrkadlení je Matka Sveta Veľkým Duchom Ženského Princípu, Vysokou Individualitou, ktorej duchovné energie sa podieľali na nasýtení našej planéty, pri zrode života na nej, počnúc životom rastlinnej ríše. Vskutku, Ona je Veľkou Matkou našej planéty.

Za každým prejavom, za každým aspektom, za každým symbolom stojí Veľká Individuálnosť. Každá Vysoká Individuálnosť má teda svojich Zástupcov alebo Zosobnenia, ktorí sú najbližší Jej Lúču a niekedy sa sama prejavuje v podobných vteleniach. Takto vznikol i koncept Avatara. Takže vysoký duch, inkarnujúci sa, povedzme, ako Isis, Ištar a pod., hoci nie je Duchom Vládkyne Sveta ale nesie na sebe Jej Lúč a samozrejme, kvôli tomuto sa aj obraz Isis v neskorších legendách spojil s obrazom Veľkej Matky Sveta, ktorá ukončila svoje pozemské inkarnácie ešte v časoch Atlantídy a položila základy Bieleho Bratstva …

Áno, o Matke Sveta by sa dala napísať najveľkolepejšia Báseň-Dráma, dokonca väčšia ako je Stratený raj. Lebo vskutku, najväčšia kozmická dráma leží v základoch a osude našej planéty.

9.3.1935

Matka Sveta stojí na čele Veľkej Hierarchie Svetla našej planéty. Prečítajte si v „Kryptogramoch Východu“ legendu „Matka Sveta“ a prijmite ju ako najvyššiu realitu. Za každým symbolom je Vysoká Individualita a každý symbol pokrýva veľkú Reálnosť. Takže každá Veľká individualita má svojich Zástupcov alebo Personifikácie, ktorí sú jej najbližší podľa lúča a niekedy sa sama prejavuje v rôznych vteleniach, preto vznikol koncept Avatarov.

Rovnakým spôsobom si Matku Vesmíru alebo prejaveného Kozmu možno predstaviť ako jednu z tvárí Najsvätejšej Trojice. Totiž, neexistuje žiadne náboženstvo, okrem neskoršej kresťanskej cirkvi, v ktorom by Ženský Princíp nebol zahrnutý do výpočtu Primárnych Bytí. Gnostici považovali Ducha Svätého za Ženský Počiatok. V dávnych Učeniach je manifestovaná Trojica Otca, Matky a Syna považovaná za emanáciu z najvyššej, večne skrytej Príčiny a tá zase z Bezpríčinnej Príčiny…

9.8.1934

… Hviezdou Matky Sveta je planéta Venuša. V sanskrte sa planéta Venuša nazýva Šukra. Biele Bratstvo ju nazýva Urusvati. Meno Vladyky alebo Génia Venuše je Uriel. Ale majte na pamäti, že Vladykovia nosia veľa Mien a tie najtajnejšie sa nevyslovujú. …

18.06.2035

… Samozrejme, Matka Sveta, Vládkyňa našej planéty, sa neinkarnovala v tejto Rase a ani sa neinkarnuje v tejto Manvantare našej Zeme. Počas stáročí vysielala Svoj Lúč Sestrám z Bratstva a preto sa s nimi časom Jej Obraz spojil. Takže všetci starí hrdinovia a askéti, ktorí sa neskôr stali Bohmi, nosili v sebe Lúče Veľkých Obrazov, alebo Sami boli Nimi.

24.08.1936

… V severnom budhizme je ekvivalentom Matky Sveta Dukkar Mnohooká a Mnohoruká. V severnom budhizme je obzvlášť rozvinutá úcta k Tarám alebo Ženským Bódhisatvám.

31.5.1935

… Nezabúdajme, že Matka Sveta stojí na čele Hierarchie Svetla našej planéty.

6.7.1938

… Pripomínam, že Matka Sveta skryla Svoju Tvár pred ľudstvom aj z kozmických dôvodov. Lebo keď sa Lucifer rozhodol ponížiť ženu, aby sa zmocnil moci nad ľudstvom, kozmické podmienky takémuto ničivému plánu priali. Preto sa hovorí, že Matka Sveta skryla Svoju Tvár. Matka Sveta, v osamotení tkala svoje znamenia v očakávaní nových kombinácií Planét a následne nových kozmických prúdov, ktoré budú priaznivé Jej novému Prejaveniu. Tieto podmienky prišli a už teraz sme svedkami prebúdzania žien na celej planéte. …

24.08.1936

… Ale na pláne Prejaveného vládne Večná Ženská Príroda, alebo Veľká Matka Sveta, ktorej priamy odraz nachádzame vo Vládkyniach každej planéty. Ale i každá žena je vo svojom potenciále budúcou Matkou Sveta.

(Z listu E.I.Rerichovej, 1935)

„… Rovnováha počiatkov je základom Bytia, porušenie tohto zákona vedie k záhube. A teraz Veľkí Učitelia budú potvrdzovať ženu. Preto nadchádzajúca éra bude nielen érou Veľkej Spolupráce, ale aj epochou žien. Na Východe je táto éra označená érou Maitreji, alebo Veľkého Súcitu a zvestovania Matky Sveta „…

Ešte zopár časových porovnaní:

V 24. roku (20. storočia) lúče Planéty Matky Sveta dosiahli Zem a po jej pokropení prebudili nové vedomie. Mnoho ženských ohnísk sa zapálilo k novému životu.

V roku 1924 N. K. namaľoval niekoľko verzií svojho obrazu „Matka Sveta“. Boli vystavené v Múzeu v New Yorku a urobili obrovský dojem. Najrozšírenejšou sa stala reprodukcia jedného obrazu, ktorý bol sčasti namaľovaný na základe mojej ( E.I.Rerichová) vízie.

V 24. ročníku N.K. napísal článok „Hviezda Matky Sveta“, ktorý bol uverejnený v Adiarskom „Teozofovi“. …

N.K.Rerich – Matka Sveta (Матерь Мира, 1924)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *