Služba Kráse

Krása sa považuje za abstraktný a nie životne dôležitý pojem, zatiaľ čo krása udržuje svet. Krása je neoddeliteľne spojená s harmóniou, súzvukom a súladom všetkých prvkov, ktoré tvoria ľubovoľné prejavenie. Ak by sa ľudské myšlienky a pocity zaodeli krásou, svet by sa vo svojej podstate zmenil, pretože Krása je osnovou Nového Sveta. V nej sa bude budovať život vo všetkých jeho formách. Krása znamená aj zdravie a harmonický rozvoj tela i ducha. Čo je krásne, má silný vplyv na ľudské vedomie. Vplyv krásnych kníh, umeleckých diel, prírody je na neho veľký. … Krása musí vstúpiť do sveta v celej svojej sile a poraziť ohyzdnosť v celej jej škaredosti a nahote. Tma a ohyzdnosť sú synonymá. Dá sa pozorovať, ako sú v starobe tváre krutých ľudí silno zohyzdené, keď temný princíp vnucuje svoju strašnú pečať fyzickému vzhľadu a robí ju nezmazateľnou na jemnohmotnom tele človeka. Spodné vrstvy astrálneho sveta udivujú svojou obludnou škaredosťou. … Ale vysoké vrstvy Nadpozemského Sveta a harmónia farebných kombinácií udivujú svojou krásou. Ľudia sú tam krásni, pretože ich myšlienky a pocity sú krásne. Krása je teda protipólom tmy. Svetlo je opakom chaosu. Svetlo a Krása sú ekvivalentné. Služba Kráse je službou Svetlu. Spása pre všetkých ktorí budú slúžiť Kráse.

Hranice Agni Jógy. 1961 čl. 607.

Priveďme Krásu z Neba na zem, na obežnú dráhu každodenných prejavov a utvrdzujme ju v živote. Utvrdzujme ju vo všetkom, čo je dostupné našej vôli a čo je najdôležitejšie, vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi. Je ťažké tak urobiť, ak myšlienky a pocity sú vo vnútri nepekné. To znamená, že treba začať od nich, od samých seba, pričom všetko, čo nezodpovedá pojmu krásy, nahradíme Krásou. Vlastnosti ducha sú prekrásne, preto ich zušľachťovanie je spojené s krásou.  Astrálne záblesky sú ohyzdné, preto ich skrotenie je spojené s krásou. Hrubosť slov a pohybov a celej každodennej rutiny života je neprístojná, preto ich zušľachťovanie bude snahou o Krásu. Takže ju utvrdíme v bežnom živote, pričom si budeme vedomí, že ​​tým slúžime Svetlu.

Hranice Agni Jógy. 1961, čl. 608.

Čo ste urobili pre utvrdenie krásy v živote? Čo krásne ste priviedli do sveta? Čím ste ozdobili život a planétu? Alebo ste ju možno poškvrnili svojimi činmi, myšlienkami a pocitmi, ktoré nezodpovedajú prejaveniu krásy? Ak uplatníte jej kritériá na svoje diela a činy, na svoje myšlienky a pocity, nepomýlite sa. A keď sa budete súdiť, označte tie svoje chyby a všetko ostatné, čo nie je potvrdené krásou.

Hranice Agni Jógy. 1961, čl. 609.

Svjatoslav N.Rerich – Rošan Vadžifdar (Рошан Ваджифдар, 1950)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *