Nad prácou muža stojí prejav ženy

V osnovách Bratstva každý pracuje, koľko môže. Každý pomáha, ako najlepšie vie; nikto vo svojom srdci neodsudzuje; každý potvrdzuje poznanie skúsenosťou; nikto nestráca čas, pretože čas je nezvratný. Každý je pripravený venovať svoju silu bratovi. Každý prejavuje najlepšiu kvalitu. Všetci sa radujú z bratovho šťastia. Sú tieto základy príliš ťažké? Sú nadprirodzené? Sú nad ľudské sily? Vyžadujú božské vedomosti? Sú to skutočne iba hrdinovia, ktorí dokážu pochopiť zjednotenie? Práve za účelom osvety sa dával príklad najlepších ľudí – lekára, obuvníka, tkáča, mäsiara, aby sa v rôznych dielach zachytilo to najlepšie myslenie. Nad prácou muža stojí prejav ženy. Ona vedie, inšpiruje, usmerňuje na všetkých cestách, je príkladom syntézy. Niekto sa môže čudovať, ako rýchlo vstupuje do akejkoľvek oblasti. Zo Zeme do ďalekých svetov uspeje utkať krídla Svetla. Vie, ako zachovať čašu v rôznych atmosférach. Keď hovoríme o spolupráci, vždy Ukazujeme na hrdinstvo ženy. Oblasť Bratstva je oblasťou spolupráce.

Bratstvo, hl.282

N.K.Rerich – Kvapky života (Капли жизни, 1924)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *