Zjednotenie žien

Milá Mária Nikolajevna!
Dostala som Váš oduševnený list a v duchu som sa potešila. Vskutku, myšlienka vytvorenia jednoty žien celého sveta je teraz viac než aktuálna. V ťažkých dňoch kozmických katakliziem, ľudského rozdeľovania a degenerácie, zabudnutia všetkých vyšších princípov bytia, ktoré dávajú skutočný život a vedú k evolúcii sveta, by sa mal zdvihnúť hlas volajúci po vzkriesení ducha, po vnesení ohňa hrdinstva do všetkých činností života a samozrejme, tento hlas by mal byť hlasom ženy, ktorá vypila do dna kalich strádania a poníženia a ktorá sa zocelila vo veľkej trpezlivosti.
Nech teraz žena – Matka Sveta – povie: “Nech je Svetlo!” Aké bude toto Svetlo a v čom bude spočívať ohnivé hrdinstvo? – Vo vztýčení zástavy Ducha, na ktorej bude napísané – Láska, Poznanie a Krása.
Áno, len srdce ženy-matky môže pod touto zástavou zhromaždiť deti celého sveta bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti či náboženstva. Žena-Matka a manželka, svedkyňa rozvoja mužského génia, dokáže oceniť celý obrovský význam kultúry mysle a poznania.
Žena – inšpirátorka Krásy – pozná všetku moc, všetku združujúcu silu Krásy. Začnime teda ihneď niesť Veľkú Zástavu Novej Epochy – Éry Matky Sveta.
Nech každá žena rozhrnie hranice svojho krbu a pojme ohniská celého sveta. Tieto mnohočíselné ohne posilnia a ozdobia jej krb. Pamätajme, že každé obmedzenie vedie k rozkladu a každé rozšírenie vydá tvorenie. Preto sa zo všetkých síl usilujme rozšíriť svoje vedomie, zjemniť svoje myšlienky a city, aby sme týmto ohňom zapálili naše krby.
Do základov zjednotenia vložte úsilie o pravdivé poznanie, ktoré nepozná ľudské ohraničenia. Spýtajú sa vás: “Ako však možno dosiahnuť pravé poznanie?” Odovedzte: “Toto poznanie leží vo vašom duchu, vo vašom srdci, dokážte ho prebudiť.”
Kľúčom k nemu bude usilovanie sa o Krásu. Toto poznanie spočíva v každom úsilí o Spoločné Dobro. Toto poznanie je rozptýlené vo všetkých Veľkých Učeniach, ktoré boli dané svetu. Toto poznanie je rozptýlené v každom prejave Kozmu a len tým, že ľudia sa odučili, ako pozorovať kozmické javy, stratili tak kľúč k mnohým tajomstvám Bytia, ktoré im mohli poskytnúť pochopenie príčin všetkých prebiehajúcich nešťastí.
Preto, zhromaždiac bojovníčky ducha, nasmerujte ich, aby niesli toto poznanie. Ľudstvo si musí uvedomiť veľký Kozmický zákon, zákon veľkosti a rovnováhy dvoch Počiatkov, ako základu Bytia. Všetky princípy, ktorým chýbajú tieto dva Počiatky, vyvolávajú nerovnováhu a deštrukciu. Ale nech si žena, ktorá si uvedomuje tento zákon a usiluje o vyváženie Počiatkov, zachová všetku krásu ženského vzhľadu, nech nestráca mäkkosť svojho srdca, jemnosť citov, sebaobetovanie a statočnosť trpezlivosti.
Vy, drahá, ktorá ste s citlivým srdcom prijala Majstrovo Učenie, sa môžete stať povolajúcou, tou, ktorá zažehne pripravené duše ohnivým Slovom najväčšieho Srdca. Zvládnite dať každej podľa jej vedomia a rozširujte vedomia ľahkými, opatrnými dotykmi, bez narušenia prirodzeného a individuálneho rastu každej z nich. Nech sa každá rozvíja smerom, ktorý je jej blízky a prináša dary podľa úrovne svojho vedomia.
Krása spočíva v rozmanitosti. Dajte všetkým spoločný základ, základ úsilia o Spoločné Dobro. Veď do Zástavy Vladyky je vpísaná len tá najširšia spolupráca. Jeho kupola pojme všetko a každého. Prejavme čo najširšiu trpezlivosť.
Sestry zo Zlatej Hory! Pred nami je hrozivý, no nádherný čas, posielam vám výzvu srdca, vyzbrojte sa ohňom úsilia, trpezlivosti a odvahy, preneste cez všetky prekážky Zástavu Matky Sveta, zástavu Sebaobetovania a Krásy, aby sme ju v hodine víťazstva vsadili na výšinách Sveta.
Drahá, cítim vaše srdce, cítim našu budúcu prácu a posielam vám sily a radosť ducha, pre tvorenie veľkej Jednoty.
Vladyka Srdca je s nami.
Duchom a srdcom som s Vami,

Elena Rerichová.

E.I. Rerichоvá, list M.N. Germanovej

N.K.Rerich – Madona Oriflama (Мадонна Орифламма, 1932)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *