Syntéza náuky v školách

Na školách by sa mal zaviesť predmet – syntéza náuky. Žiaci z nej uvidia, ako úzko spolu mnohé odbory poznania súvisia. Uvidia, aký veľký je okruh vedy! Pochopia, že každý vedec prichádza do styku s celým radom vedných oblastí. Ak im nemôže úplne porozumieť, potom musí chápať aspoň ich úlohy. Po oboznámení sa so syntézou si žiaci môžu uvedomelejšie vybrať svoju vedeckú činnosť. Nezabúdajme, že doteraz bol takýto výber celkom náhodný, často sa opieral o nejasné rodinné tradície. Študent rovnako bezmocne prechádzal roztrúsenými školskými predmetmi, pričom nechápal, prečo sú práve tieto predmety potrebné. Pri učení jazykov sa zvyčajne neuvádzalo, aké výhody každý z nich poskytuje. Preto sa tak často zaznamenáva chabý prístup k poznávaniu. Nie je to lenivosťou, ale jednoducho neznalosť zmyslu a cieľa predmetu. Ak by mal mať každý vedecký predmet fascinujúci úvod, potom syntéza vedy osvieti k práci aj najmenšie vedomie. Netreba si myslieť, že takúto syntézu možno vnímať až vo vyššom veku. Práve v počiatočných triedach si deti obzvlášť ľahko osvojujú široké náhľady. Samozrejme, prezentácia takejto syntézy by mala byť pútavá.

Bratstvo, 426

N.K.Rerich – Závety Učiteľa (Заветы Учителя, 1927)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *