Nech to najťažšie bude tým najkrajším

…Aj to najnedokonalejšia obrátenie sa k Nadpozemskému – je už blahom…. Okamžitá myšlienka na Nadpozemské uzdravuje organizmus… Niektorí prenikajú vysoko už iba zmyslovým poznaním a prijímajú Blahú Pomoc … Hovoríme nielen o viere v Nadpozemský Svet, ale hlavne o spolupráci s ním… Mysliteľ hovorill: „Povieme žialiacim – let k Nadpozemskému prinesie úľavu“.

Nadpozemské, 768.

…Teraz ľudstvo prežíva strašnú hodinu. Dnes nastáva čas skutočnej syntézy. Dnes bez vedomej spolupráce nebudú ľudské bytosti schopné poskladať roztrhané súcno človeka. Nie je možné nájsť spolupracovníkov bez vzájomnej dôvery, no ona vychádza zo zmyslového poznania. Mysliteľ prikázal svojim žiakom, aby sa zamysleli nad pôvodom zmyslového poznania.

Nadpozemské, 766.

…Ktorá Jóga povedie najkratšou cestou k poznaniu? Vy poznáte Agni Jógu – ohnivú syntézu, ale mnohí si ešte neosvojili ohnivé poznanie. Chcú dostať pokyn na niektorú z predtým spomenutých Jóg. Spomeniem Karma Jógu: tvorivosť, vedomá práca, upriamené úsilie ku vyššej kvalite povedie najkratšou cestou k Vyššiemu. Karma Jóga však potrebuje čas, zatiaľ čo Agni Jógu možno nazvať bleskurýchlou Jógou. Mysliteľ hovoril: “Nech to najťažšie bude tým najkrajším.

Nadpozemské, 767.

N.K.Rerich – Križovatka ciest Krista a Budhy – Stúpa v Še, (Перекресток путей Христа и Будды (Ступа в Ше, 1925).

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *