Zachytiť prúdy, ktoré sú podstatné

Očiam skúsených námorníkov sa obyčajne prejavuje fenomén dvoch morí. Ich oko rozlišuje dva prúdy – jeden prikrášľuje, čo je na povrchu, no je bezvýznamné, druhý predstavuje moc a prináša spásu alebo smrť, hoci na povrchu je nepostrehnuteľné. Je ťažké nevšímať si penu udalostí a zachytiť prúdy, ktoré sú podstatné. Jednoduchšie je cvičiť sa na prírodných javoch. Koľko energie sa ušetrí, ak obídeme prízračnú povrchnosť. Naše Učenie sa usiluje o poznanie aktuálnych prírodných javov, pričom človeka považujeme za ich súčasť. Už ste mohli pozorovať, že Naše Pokyny súvisia s hĺbkou udalostí. Často hovoríme o dôvere, nie preto, že by sme o nej pochybovali, ale preto, že zovňajšok zabraňuje vidieť vnútorné prúdy. Každý si spomenie, ako miešal náhodnosť so základmi, pričom (mysľou) zostavoval úplne náhodné predstavy. To isté možno povedať o živle ohňa. Niekto nedomyslene uvažuje: „Starí otcovia žili bez ohňa a odišli na cintorín ako ctení občania. Čo ma zaujíma oheň! Nech o ňom premýšľa môj kuchár.“ No mysliaci premýšľa: „Odkiaľ sa berú nevysvetliteľné epidémie, vysušujúce sa pľúca, hrtan a srdce? Nad všetkými príčinami existuje ešte niečo, čo lekári nepredvídajú. Nie životné podmienky, ale zovňajšok kosí davy.“ Týmito starostlivými pozorovaniami je možné dospieť k záveru bez predsudkov.

Agni Jóga, hl.441

N.K.Rerich – Posvätná jar (Весна священная, 1945)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *