Nezasahovanie do ľudskej karmy

Sily prejavené pre Službu Svetla sa nemiešajú do Karmy, ako si myslia niektorí, nezasvätení do moci Karmy. Sily Svetla pozorujú ľudské činy, dávajúc smerovanie, ale nezasahujú do života. Existuje mnoho príkladov. Objavujú sa poslovia, posielajú sa varovania, dáva sa usmernenia a ukazujú sa cesty, ale výber naznačených tvrdení sa realizuje ľudskou vôľou. Takýmto spôsobom porozumenia sa nasycuje prejav spolupráce medzi dvoma Svetmi. Práve samostatná iniciatíva ducha môže človeka priblížiť k lepšej Karme. Týmto možno vysvetliť, prečo Sily Svetla nebránia duchu v rôznych činoch, ktoré často porušujú to, čo bolo naznačené. Ľudia sa často čudujú, prečo im nie sú ukázané rozličné cesty? Sú tiež zmätení, prečo sú správy utvrdené prostredníctvom rôznych kanálov? Sú v rozpakoch – prečo Sily Svetla nebránia rôznym prúdom? Odpovieme – Sily Svetla nikdy nezasahujú do ľudskej Karmy. Tento zákon si treba pamätať na ceste do Ohnivého Sveta.

Ohnivý Svet III., 104

N.K.Rerich – Padma Sambhava (Падма Самбхава, 1924)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *