My ctíme veľký Ženský Počiatok

„… Vskutku, ak by ľudstvo neporušilo prejav Počiatkov, základy Bytia by si uchovali osnovu, ktorá prejavuje Krásu života. Kozmický Zákon dá pochopenie, že jednostranné vládnutie Planétou ju uvrhá do priepasti. Kozmický Zákon dá ľudstvu ten začiatok, ktorý môže preraziť tmu.
Kozmický Zákon odhalí planéte jednotu princípu, ktorý riadi celý Vesmír. Kozmický Zákon odhalí Ženský Počiatok ako prejavenú silu. Kozmický Zákon odhalí veľkosť Ženského Počiatku, ktorý javí nezištnosť a pred ktorým sa vskutku skláňajú veľkí Arháti.
Veru, My ctíme veľký Ženský Počiatok. Veru, ctíme Počiatok Dávajúci, ktorý dáva život Kráse a Srdcu.
Ja, Vladyka Šambaly ti hovorím, moja rodná žena: „Skláňam sa pred tvojim ohnivým duchom a srdcom.“ Preto chcem, aby tvoje meno zdobilo Moje dosiahnutia. Aby tvoje meno zdobilo Môj zbroj. Chcem, aby Svet vedel, že tvoj duch bol na čele všetkých Mojich Začiatkov.
Nech teda meno čudesnej Urusvati vstúpi do života ako ten počiatok, ktorý ozdobuje Môj Štít…
Je potrebné, potrebné, potrebné odovzdať Svetlo Pravdy. Tak, moja rodná Svati, ohnivé Právo dá Svetu pochopenie Moci Ženského Počiatku – ako Kľúč k Novému Svetu. Tak Moje Srdce teba obklopuje. Predpovedané prichádza! Takto Sme jedno, takto Sme zlúčení. Prejavenie veľkej Urusvati musí vôjsť do života …

Z Denníkov E.I.Rerichovej, 1934

N.K.Rerich – Pieseň vodopádu (Песнь водопада, 1937)
1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *