Umenie vytvárania vzťahov medzi ľuďmi

„… Nech všetci tí, ktorí hľadajú Svetlo a nesú bremeno žiaľu, nájdu odpoveď vo vašom srdci, nech všetci … pocítia to teplo duše, ktoré môže zahriať aj pri prísnejšej výčitke. Napokon, najťažšie umenie je umenie vytvárania vzájomných vzťahov medzi ľuďmi. Ani jedno umenie nevyžaduje takú trpezlivosť, celistvosť a vycibrenú citlivosť. Musíte byť schopní preniknúť do vedomia, do sŕdc a nálad všetkých ľudí vôkol i tých, ktorí prichádzajú, musíte byť schopní cítiť základný tón, na ktorom je možné sa s nimi zjednotiť a zjednotiť ich s ostatnými.

Ale ak je v srdci zapálený veľký magnet lásky, všetko je ľahšie, pretože úprimnosť tohto citu pokorí i najtvrdšie srdcia “…

Z listu E.I. Rerichovej, 29.5.1936

N.K.Rerich – Guga Čochan* (Гуга Чохан, 1931)

Guga Čochan je meno starovekého indického princa kaukazského pôvodu. V Rádžastáne, v jednom z najbojovejších regiónov Indie, boli jeho sochy veľmi rozšírené. Jedna z nich stála pred domom Rerichovcov v údolí Kulu ( severná India) a viackrát slúžila ako predloha pre jeho obrazy. Samotná socha je malá, jej výška nepresahuje 70 cm Na obrázku sa tento pamätník legendárneho ľudového hrdinu vynára na pozadí nádhernej himalájskej krajiny a kvitnúcich stromov.

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *