24. augusta 2023

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

Obraz N.K.Rericha  „Kameň Nesúca ( Tá, ktorá Udržuje Svet)“ je venovaný E. I. Rerichovej. Na pozadí nekonečnej modrej oblohy, ktorá vypĺňa väčšinu obrazu a bielych himalájskych vrcholov stojí vznešená žena. Na hlave má korunu, v rukách drží skrinku s pokladom Sveta – kameňom Čintamani. Kameň je symbolom skryštalizovaného duchovného ohňa, ohnivých vlastností ducha – trpezlivosti, obetavosti, odvahy, dobročinnosti, oddanosti, lásky, krásy…

Hrdinský čin E. I. Rerichovej súvisí s príchodom nových kozmických podmienok, ktoré sa dnes dotýkajú všetkých ľudí a planéty Zem. Cesta, po ktorej môžu kráčať všetci duchovne upriamení ľudia, bola vydláždená príkladom jej života. Oddaná služba Hierarchii Svetla, experiment Ohnivej premeny energetiky jej tiel, ktorého sa dobrovoľne v spolupráci s Veľkým Učiteľom zúčastnila, jej veľké srdce, dodávali nadšenie a oduševnenie blízkym a stovkám ďalších ľudí, z ktorých niektorí mali to šťastie a stretli sa s ňou, prípadne s ňou viedli písomnú korešpondenciu. Ku každému z nich viedla nitka jej srdečnej ohnivej energie a poodhaľovala pre nimi závoj prichádzajúcej Epochy Matky Sveta.

Veľký Učiteľ M. volal Elenu Ivanovnu „Tarou“. Tara (Sanskrit: tārā) – predstavuje ženu bohyňu, ženský ekvivalent Archáta, sestru Bieleho Bratstva. Tara zosobňuje mystické poznanie ako protiklad rituálnej viery. V prenesenom význame je matkou Budhov, ako „Múdrosť“.

„Keď Tara Svetla, osvieti svet ďalekými svetmi, ona prichádza ako prejavenie Krásy. Keď Tara Srdca osvetľuje svet láskou, vtedy sa ona utvrdzuje úkazom Krásy.“                              

(Nekonečno I., 196)

Predstava, že náš svet je súčasťou nekonečného priestoru Veľkej Matky, nám ponúka nový pohľad na to, že Zem nie je iba modrozelenou Planétou, ktorá sa otáča vo vesmíre a je izolovaná a náhodne putujúca.  Pravda je v skutočnosti opačná. Život na Planéte Zem prebieha a rozvíja sa v náručí Veľkej Matky, ktorá ju objíma a stará sa o ňu rovnako, ako sa matka stará o vlastné dieťa.

Veľká Matka sa nazýva aj Tarou – symbolom právoplatnosti uplatňovania Veľkých zákonov Kozmu. Spolu s Arhátom, jej Mužským náprotivkom, utvrdzujú pre ľudstvo vzájomne doplňujúci sa zväzok nepretržitého úsilia o zdokonaľovanie a rozvoj ako vyššieho prejavu ľudskej tvorivosti.  Zároveň prinášajú na Zem oduševnenie a silu žiť a konať v rytme Kozmického Magnetu – ohniska všetkej Lásky, Krásy a Poznania v Kozme.

Napäté a upriamené srdce je nástrojom skutočného tvorenia. Niekedy trpíme, pretože naše srdce je príliš napäté, predsa však je tento pocit nevyhnutný pre tých, ktorí sa snažia napodobňovať tvorivú silu Tary a Arháta – Bodhisattvu Maitreju. Jednoducho si na to musíme zvyknúť…

Maitreja prináša ľudstvu Oheň Ducha, zatiaľ čo Tara prináša Oheň Priestoru a ich súvzťažná energia vytvára nový život.

Tara sa považuje za Matku všetkých Budhov a jej meno znamená „Hviezda“, ako aj „Oslobodzujúca energia“.

Existuje mnoho podôb Tary, ale Podstata je len jedna – jedinečná energia, ktorá na seba berie rôzne tóny a podoby podľa túžby tých, ktorí na k Nej upriamujú ako ku Zdroju vnútornej sily.  Pre tých, ktorí upriamujú svoje vedomie ku Poznaniu, je tu Tara Poznania; pre tých, ktorí sa upriamujú ku Kráse, je tu Tara Krásy; pre tých, ktorí sú upriamení k Dosiahnutiu, je tu Tara duchovného Dosiahnutia; pre tých, ktorí sú upriamení ku Syntéze, je tu Tara Syntézy a podobne. Ako starostlivá Matka, Tara nás vedie po zvolenej ceste, pokiaľ tvorivý počiatok je základom našej cesty.

„Samozrejme, že utvrdenie novej rasy musí smerovať k princípu centra evolúcie. Rovnováha, ktorá sa teraz prejavuje na planéte, musí nevyhnutne spôsobiť nasledujúci posun: buď bude pokračovať účasť psychickej energie, alebo rozklad. Preto pokračovanie existencie závisí od utvrdenej tejto sily. Takto Matka Agni Jógy nesie ľudstvu Čašu spásy. Takto Arhát a Tara nesú spásu v budovaní lepšej budúcnosti. Takto My zakladáme novú rasu a stupeň vyššieho zjednotenia.“                                                                                        

(Nekonečno I, 231)

Stretneme sa 24. augusta o 21:00  (a každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do nasledujúceho 24. dňa). 

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina. 

Ako prebieha meditácia? Tu

Kartu a list ku 24.8.2023 si môžete stiahnuť tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *