Posolstvo Učiteľa Hilariona z roku 1900

Moji drahí! Toto je posolstvo učiteľa Hilariona z roku 1900. Možno ste ho už videli. Nedávno som však čítala túto správu v triede a veľa ľudí chcelo jej kópiu, tak vám ju posielam. S láskou, Eleanor (Eleanor L. Shumway -súčasný Ochranca Chrámu, 2022)


Moji drahí synovia a dcéry,

Nasledujúce mesiace a roky prinesú každému z vás veľa dní, keď sa tlak neasimilovaných síl okolo vás bude občas zdať takmer neznesiteľný; keď sa bude zdať, že ste odo Mňa oddelení; a keď prídu tieto dni, Prial by som si, aby ste otvorili tento list a posnažili sa uvedomiť si, že to, o čom teraz hovorím, je večné a platí na všetky časy. „Nikdy vás nezanechám. Nikdy vás neopustím.“

Ak necítite tlak evolučných síl vyslaných pre váš maximálny rozvoj, je to jednoducho dôkaz toho, že vám nepomáhajú vo vašom pozdvihnutí tak rýchlo, ako je to pre váš pokrok možné. Váš rast vzniká ako dôsledok strádania, či už ide o rast tela alebo Duše. Matka, pozerajúca sa na nemoc svojho dieťaťa, ktoré sa jej podrobuje pre svoj vlastný prospech, často v skutočnosti trpí viac ako jej dieťa, ale z tohto dôvodu nemôže zmierniť utrpenie svojho dieťaťa.

Žiadnu bolesť nie je ťažšie zniesť v tichu a trpezlivosti ako dlhé, vyčerpávajúce hodiny osamelosti, ktoré takmer vždy nasledujú po chvíli osvietenia(1). Osvietenie je vzácne, chutné, prekrásne ovocie; hodiny osamelosti sú typickým príkladom dlhého procesu asimilácie hrubých, hmotných prvkov tohto ovocia, jeho transmutácie do krvi, tkaniva atď.

Musíte tiež pochopiť, že bez ohľadu na váš postoj ku mne, moje povinnosti ma vyzývajú, aby som zasvätil svoj čas a úsilie aj iným smerom nemenej tak, ako vám; a tiež pochopte, že cit a túžba nemôžu byť vodiacimi princípmi pre plnenie povinností. Svoje povinnosti vo vzťahu k Bratstvu i ku Mne plňte láskavo a nezištne, tak ako konáte vo svojom vlastnom dome, medzi svojimi deťmi a príbuznými, ako konáte – analogickým alebo podobným spôsobom – v prospech člena Chrámu alebo Mňa.

Ako sa vonkajšia práca rozrastá a nároky na Modrú Hviezdu a Williama(2) sú čoraz väčšie, prichádza viac príležitostí pre obetavosť a podľa všetkého budete často požiadaní o obetavú vnútornú komunikáciu navzájom medzi sebou a so Mnou v mene splnenia vonkajších povinností. Boli ste umiestnení (životom) doprostred trmy-vrmy a sporov a je zbytočné hovoriť, že nie ste k tomu uspôsobení, musíte sa tomu prispôsobiť a aj všetkému, čo vás vedie ku srdcu vecí a ľudí. Samozrejme, niekedy musíte „vyjsť na vrch a modliť sa“ ale vo všeobecnosti, vaše miesto je s Ježišom a druhými Učiteľmi uprostred más v nížinách, až pokým masy nevystúpia s vami do hôr.

Musíte sa naučiť nachádzať Otca a tak isto i Syna v každom zhmotnenom objekte alebo živote.

Duchovnosť nie je sebecký estetizmus. Je v konečnom dôsledku nezištná jednota; je to dobro i zlo, objaté v ich medziach. Zakaždým, keď sa necháte Dezintegrátorom presvedčiť, že Som vás nejakým spôsobom opustil; vážne premýšľate o Mojej poctivosti alebo schopnosti vykonať to, čo som sľúbil. Kým mi nebudete môcť dôverovať „ako v tieni, tak aj v žiare“, vaša viera nebude dodávať dostatočné množstvo paliva pre veľký motor Lásky, ktorý vám umožní rozširovať silu Bratstva.

Keď na vás prídu hodiny osamelosti, spôsobené prebytočnou, neasimilovanou energiou, okamžite začnite konať dobrý skutok pre niekoho iného. To vám umožní vyhnať časť starej nečinnej sily, ktorá je vo vás a vytvoriť priestor pre novú, ktorá sa snaží získať povolenie vstúpiť a prejaviť sa.

Deti Moje, viac ako jeden dlhý sedemročný cyklus som čakal na jedno jediné slovo nádeje alebo súhlasu, ktoré som nemohol dostať až dovtedy, kým Som sa nevzdal hoci i túžby po tom slove.

Hilarion, 20.4. 1900

1/ rozumej aj v zmysle „pochopenia“
2/ Modrá Hviezda – Francia La Due, ktorá napísala knihu „Učenie Chrámu“. William G. Dower – Lekár, ktorý založil na pokyn Učiteľa H. spolu s Franciou L.D Chrám Ľudstva.

S.N.Rerich – Modlitba (Молитва, 1934)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *