Šambala – Obydlie Svetla (časť 1.)

Rozprávania, mýty a legendy o Šambale sú u mnohých národov po celom svete. Je mnoho neprávd o Chránenej Krajine ale možno stretnúť i zrnká pravdivého poznania o tomto posvätnom Pojatí. V tejto prezentácii si môžete vypočuť, čo hovorí o himalájskej Pevnosti Bieleho Bratstva sám Veľký Vladyka Šambaly a zapísané v knihách Učenia Živej Etiky.

(Pozn. V preklade sú použité slovenské slová, čo najbližšie originálnemu textu. Opisné miesto Šambaly je v preklade opisované Vladykou ako „Pevnosť“, od ruského slova „Твердыня“ čo môže byť rozumené ako duchovná Pevnosť planéty.)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.