24. marca – Deň Učiteľov

Drahí priatelia!Všetko najlepšie ku Sviatku Hierarchie Síl Svetla!

Prajem vám všetkým Radosť, Lásku, Krásu, Srdečnosť a nové duchovné objavy! Každý deň sa približujeme k Veľkej Budúcnosti. Každým rokom sa približuje Nový Svet Svetla. NECH JE VO SVETE MIER!

24. marec je Dňom veľkých učiteľov. E.I. Rerichová – Zápisy 24. marca 1923:

…V pamätný deň 24. marca sa začala Kniha. A každý rok sa v tento deň schádzajte v Mojom Mene. 24. marec bude Mojím Dňom a dňom Udalostí. Nech je tento deň zasvätený Mne. A počas tohto jedného dňa sa zhromaždite – v pokoji a tichu.A na dlhú nasledujúcu dobu zjednoťte svoje myšlienky na Mňa a Mojich (spolupracovníkov). Dávam vám krv. Dávam vám silu. Dávam vám cestu Prekrásnu.Povedal Som…

E.I. Rerichová – List R.J. Rudzitisovi, 31. augusta 1936, Zväzok IV. 1936:

…Deň Vladyky M. (Vladyky Šambaly) je nám Ukázaný na 24. marca. Marec a apríl sú v okultnom zmysle najsilnejšie mesiace v roku. Vzhľadom na veľký a skrytý význam tohto čísla zvlášť ctíme alebo oslavujeme 24. deň každého mesiaca. Táto oslava spočíva v usilovnej práci a vo výnimočnej slávnostnej nálade.Večer počúvame Parsifala… (Richard Wagner)

E.I. a N.K. Rerichovci. List do Ameriky. 5. marca 1938:

… Nech sa priatelia v rôznych krajinách, telesne oddelení morami a kontinentmi, ale pevne zjednotení v duchu, stretnú 24. marca v srdečnom rozhovore a pocítia všetko teplo duše, nech budú osvetlení tými najlepšími ohňami a vyjadria vďačnosť Tomu, Ktorý ich zjednotil pre svetlú prácu a veľké dosiahnutia.Pošlime naše najlepšie družné myšlienky Tomu, Ktorý je neviditeľne prítomný medzi nami a pozná tajomstvá našich sŕdc. Zostaňme spolu v blahých myšlienkach a vedzme, že aj keď je dnes u niekoho smútok, zajtra to bude radosť. Volajme z celej sily ducha, aby prišla ona, táto svetlá radosť, na našu cestu tvorenia dobra a svetlej práce.Srdečne vás pozdravujem z Himalájí,Elena a Nikolaj Rerich.

Prvý zápis Živej Etiky vznikol v Londýne, 24. marca 1920. 24. marec každoročne oslavujeme ako „Deň Učiteľov“:

Ja som – tvoje Blaho. Ja som – tvoj Úsmev. Ja som – tvoja Radosť. Ja som – tvoj Pokoj. Ja som – tvoja Sila. Ja som – tvoja Smelosť. Ja som – tvoja Múdrosť.

E.I.Rerichová – slová Veľkého Vladyky Šambaly M. – úvod ku prvej knihe Živej Etiky: Listy z Móryovej záhrady
Neznámy autor: Vladyka Sveta (Владыка Мира)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *