Tactica adversa

Pozn.: Uvedené úryvky z listov E.I.Rerichovej priateľom a spolupracovníkom sa dotýkajú ťažkých čias konca Kali Jugy a prechodu do Satja Jugy. Takéto obdobia sú charakterizované zložitými udalosťami, týkajúcimi sa životov všetkých na Zemi. Uvedomme si, že úryvky sú písané autorkou v kontexte celých listov, týkajúcich sa odpovedí E.I.Rerichovej na mnohé otázky priateľov a spolupracovníkov. Prosím rozumejme týmto úryvkom práve v tomto širokom kontexte.


„…Ľudstvo je z väčšej časti stále na takej nízkej úrovni vedomia, že dobro a evolúcia sa môžu utvrdzovať len spôsobom „tactica adversa.“ Sú potrebné najväčšie otrasy, katastrofy, zločiny a krvavé obete, aby sa dobro konečne stalo rovnako úporným a bojujúcim, ako zlo.
Dobro sa v dôsledku straty aktívneho, protistojaceho princípu stalo podpriemerným takmer vo všetkých svojich prejavoch.
Dobro samozrejme nemôže vyzývať k násiliu, ale jeho povinnosťou je brániť sa, musí vedieť bojovať a vzdorovať zlu, inak zlo zaplaví svet.
Celá Príroda je arénou bitvy, bez ktorej neexistuje život, iba rozklad. Kázne o „neodporovaní zlu“ priniesli nespočetné škody a najstrašnejšia vec je, že malé zatemnené vedomia sa pokúšali a pokúšajú vložiť túto formulku do úst Toho, Ktorého celý Život a Učenie boli preniknuté najväčším odporom zlu „…

„… A moja posledná prosba bude – dbajte so všetkou pozornosťou, aby ťažké podmienky nezatvrdili Vaše srdcia. Niektoré srdcia v ťažkých podmienkach zatvrdnú, iné naopak zmäknú. Práve tie druhé sú hodnými nasledovníkmi Učenia. Zatvrdnuté srdce je desivé. Vlastník takéhoto srdca si tento svoj proces často vôbec nevšimne a naopak myslí si, že začína odhaľovať osobitné rozlišovanie, múdrosť a spravodlivosť. Preto rodní, vo chvíľach ťažkostí, dávajte pozor najmä na to, aby srdce nestíchlo. Prebudenie umĺknutého orgánu vyžaduje strašné rany osudu, ale času je teraz tak málo!“

„… S plným vedomím hrozného času napnime všetky naše sily, aby sme ochránili to, čo nám bolo zverené. Bude to tak nutné – a bude treba tak veľmi obozretne odovzdávať nové pochopenie – hľadajúcim dušiam… Verím v Kozmickú Spravodlivosť a žijem v budúcnosti. Žite Drahá, i Vy v budúcne, ktoré je už blízko a tým si uchováte mladosť ducha, pohyblivosť a ľahkú prispôsobivosť okolnostiam …“

…Zažeňme všetky malicherné, všetky temné myšlienky, pamätajme na to, že myseľ je magnetom a temné myšlienky k nám pritiahnu podobne temné, nesúce sa priestranstvom a hľadajúce, kde by sa mohlo uchytiť. Nepriťahujme do nášho každodenného života túto strašnú nákazu, ktorá často prináša smrteľné choroby. Pamätajte, že nič nie je zničené, všetko visí v priestranstve. Všetko priestranstvo je naplnené energiami, ktoré sa snažia o zoskupenie a zákon príbuznosti je nemenný. Celý Kozmos je založený na tomto zákone. Zahaľme sa do najlepších emanácií, vytvorme prekrásnu atmosféru okolo diel Učiteľa, čím uľahčíme prílevu nových možností. Každá dobrá myšlienka je veľkým magnetom. Vedzte si svetlo priať a všetko príde, pochopte, ako si svetlo želať. Buďte pripravení každú minútu priniesť ku prospechu práce, v prospech evolúcie celého svojho ja. Takéto vnútorné utvrdenie vás vyzbrojí skutočne nepreniknuteľným pancierom. Pocíťte oduševnenie ducha pred možnosťou hrdinstva vzostupu, všetko pominie, ale stupne duchovného hrdinstva ostanú tabuľkami v záznamoch vesmíru. Aký nádherný je život naplnený vedomím nosenia Kalicha Služby Spoločnému Dobru, priblížením sa k zavŕšeniu, priblížením sa k Vladykovi! Ó, keby len ľudia pochopili, aké nesmierne výhody a možnosti sú poskytnuté prinesením hrdinstva! Nepremeškajme túto príležitosť. Má ju veľa ľudí? Radujme sa z príležitosti hrdinského vzostupu!

„… Práve teraz je čas vyzvať na hrdinstvo. Všetky krajiny, celý svet sú zapojené do hrozivého boja, v ktorom zvíťazia len silní duchom. Neklamme si, že všetko sa nejako urovná. Nie, každá krajina musí pochopiť, že môže odolať len tak, že v mysliach svojich najlepších predstaviteľov prebudí naliehavosť boja proti silám nevedomosti, silám rozkladu. Všetky krajiny prejdú veľkou skúškou, koľké ju vydržia? Mapa budúcnosti sa už vytvorila v jemnohmotných svetoch, ale stále je možné vniesť mnohé uľahčenia …

… Závet Najväčšieho Ducha, opúšťajúceho našu planétu, svojim zostávajúcim Bratom bola – „Tvorte hrdinov!“ Nastal čas, keď sa všetci musíme stať hrdinami a tvoriť hrdinov.“

Z listov Eleny I. Rerichovej priateľom a spolupracovníkom

N.K.Rerich – Armagedon (Армагеддон, 1936)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *