Nekonečná evolúcia ducha

…Musíme si privyknúť na neustálu bitvu (v duchu) a zamilovať si ju.  Koniec koncov, každý atóm Kozmu sa bije!  Po upevnení jedného (duchovného) víťazstva musíme byť pripravení na ďalšie, ešte väčšie, pretože ako rastie naše vedomie, rastú aj naše činy a bojisko ducha sa stáva širším a zodpovednejším. V celom Kozme prebieha nekonečná bitva, do ktorej sme všetci, viditeľne i neviditeľne zapojení. Je čas si to uvedomiť, pretože toto uvedomenie, upevňuje náš duch a urobí z nás skutočných (duchovných) víťazov. Vedení Najvyššou Múdrosťou, ktorá nám ukazuje smerovanie, prejdeme cez všetky priepasti. A nezaslepení očividnosťou, môžeme sa radostne a jasne pozerať do nám známej budúcnosti.

Kde sú tí podobní šťastlivci, ktorí toto môžu povedať? Pomyslite na to, aký prospech nám tieto znalosti poskytujú! Akú pravdivosť to dáva všetkým našim činom a utvrdeniam! Nie je to najväčšie šťastie – v plnom vedomí toho, čo práve prebieha a vedomí toho, čo je súdené, posúvať sa k načrtnutému cieľu, k dosiahnutiu čo najväčšieho rozšírenia vedomia, pre lepšiu službu Spoločnému Blahu…


Úryvok z listu E.I.Rerichovej, 1930

N.K.Rerich – Saraha* – Blahý Šíp (Сараха – Благая Стрела, 1925)


* Saraha (Sanskrt) „Lukostrelec“ – jeden z 84 mahásidhov – veľkých svätcov, ktorí dosiahli dokonalosť pomocou jogínskej praxe. Presný čas jeho života nie je známy. Predpokladá sa, že kázal okolo 1. storočia pred Kristom alebo ešte skôr, odovzdávajúc budhistické učenie od Veľkých Rišiov. „Modrá kronika“ uvádza, že mahábrahmín Saraha sa objavil v ľudskom svete 300 rokov po Buddhovej nirváne. Verí sa, že Saraha bol učiteľom Nagardžuny (veľkého svätca) v Nalande, na najväčšej univerzite tej doby.

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *