Služba Hierarchii Svetla

„…Preto, netrápte sa nad stratou antropomorfného Boha. Namiesto Jediného, Nedostupného Obrazu, alebo „Boha nikto nikdy nevidel“, pred vami vstane veľkolepá Reťaz Hierarchie Síl Svetla, ktorá sa bezprostredne stará a vedie ku blahu ľudstva… A tiež by som vám chcela pripomenúť, že aj naša cirkev, ktorá urobila Ježiša Bohom, uznala Archanjela Michala, Vodcu všetkých Nebeských Vojsk, za najväčšieho Boha po ňom. Navyše, v najstarších hebrejských spisoch je Archanjel Michal nazvaný ako Bohu-Podobný, odraz Boha a dokonca Boh a Satan ako Jeho protivník, Jeho tieň. Odtiaľ pochádza obraz Archanjela Michala, ktorý víťazí nad drakom. Prečo sme my, ktorí sme prijali naše náboženstvo od Židov, ktorí sme prijali Bibliu, Prorokov a Mojžišove prikázania, zabudli na mnohé nádherné miesta a detaily v starovekých Písmach? Sám Kristus povedal: „Nemyslite si, že Som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel Som ho zrušiť, ale naplniť. Lebo veru, hovorím vám, kým nepominie nebo a zem, nepominie zo zákona ani jediná čiarka, kým sa všetko nenaplní.“ Kristus hovoril ako skutočný Zasvätenec, ktorý si je vedomý jediného zákona, ktorý bol daný na Úsvite nášho pozemského fyzického ľudstva najväčšími Duchmi, ktorí prišli z iných Vyšších Svetov. Preto si vyberte Svetlého Hierarchu, ktorý je vám duchovne najbližší a odovzdajte sa Jeho Vedeniu, pretože každý Veľký Hierarcha Svetla je vskutku Zobrazením Boha na Zemi. V radosti zo služby veľkému dobru a evolúcii ľudstva odovzdajme všetky svoje myšlienky a túžby svojho srdca Hierarchovi, ktorého sme si vybrali.“

Z listu E.I.Rerichovej priateľom 01.02.1935

Obrázok: N.K.Rerich – Strieborné kráľovstvo (Серебряное царство, 1938)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *