Všetko je v človeku

„Syn môj, spása je v rytme. Dá ti stabilitu a stálosť a prevedie ťa. A ja Budem vedieť, že sa udržiava každodenné Spojenie so mnou. Nebezpečenstvo úplného ponorenia sa do hmotného sveta spočíva v tom, že úplne zabúdame na Vyššie svety. Celé obdobia v živote národov boli poznačené zabúdaním na tri svety* a popieraním všetkého, čo je neprístupné piatim pozemským zmyslom. To najlepšie zovšednelo, skonstnatelo a stratilo svoj jemnohmotný a vnútorný zmysel. Idey degenerovali, náboženstvá upadli a na miesto kedysi vysokého pochopenia nastúpila najtemnejšia nevedomosť. Teraz planéta vstupuje do obdobia nového rozkvetu duchovného uvedomenia a otvárajú sa dvere chrámu vedy, Zdôrazňujem, nie náboženstva, ale vedy, ktorá je predurčená vyviesť ľudstvo zo slepej uličky popierania do kozmického priestoru vyššieho poznania. Svet je jednotný. Nech už sa k jeho poznaniu približujeme z ktorejkoľvek strany, správne poznávanie povedie k pochopeniu jednotných kozmických zákonov, na ktorých je založený svet. Najvyššie poznanie bude o človeku, pretože v ňom je obsiahnuté všetko. Povedal Som: „Ja som alfou a omegou“, ale Ja som človek, a nielen Ja, ale človek je vo všeobecnosti alfou a omegou prejaveného Kozmu. V ňom treba hľadať riešenia všetkých otázok. Tajomstvo obsiahnuté v človeku je veľké. Najvyššia Múdrosť vedie človeka k poznávaniu seba samého. Je ťažké predstaviť si kozmickú povahu ľudského mikrokozmu a jeho nerozlučné spojenie so všetkými svetmi. Skúmajú sa rastliny, zvieratá, vtáky a ryby, aby sa napokon dospelo k záveru, že nie v nich, ale v človeku treba hľadať riešenia života, pretože všetko, čo je v nich, je v človeku sústredené v skrytej podobe, vo svojom potenciáli, avšak vo vyššej a dokonalejšej forme v porovnaní s nižšími formami života. Nemusíte chodiť ďaleko. Hľadajte bližšie. Všetko je v človeku.“

Hrany Agni Jógy, 1961, 138 (23.júla)

N.K.Rerich – Lotos (Лотос, 1933)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *